Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar pustostanu - Warszawa, ul. Krowia - 22.08.2008

  22.08.2008, Warszawa, ul. Krowia

  Ok godziny 23:00 do MSK dociera zg??oszenie o po??arze 's??ynnego' pustostanu na ul. Krowiej. Do akcji zostaj? wys??ane 2 zast?py ga??nicze z pobliskiej JRG 5. Jad?cy na miejsce akcji stra??acy ju?? z daleka widz? p??omienie oraz spory dym, tak wi?c bezzw??ocznie zostaje zadysponowana r??wnie?? Scania. Do akcji wyrusza te?? Oficer Operacyjny Miasta. Po przybyciu na miejsce zdarzenie, kieruj?cy dzia??aniami ratowniczymi stwierdza i?? ogniem obj?ty jest ca??y dwupi?trowy murowany budynek. W zwi?zku z tym zostaj? zadysponowane kolejne ??rodki w postaci podno??nika i 4 - osiowego Keraxa z JRG 8. Po kr??tszej chwili okazuje si?, ??e pobliskie hydranty s? albo niesprawne albo jest w nich s??abe ci??nienie. Dlatego oficer operacyjny poleca zadysponowanie cysterny z JRG 17. W kluczowej fazie akcji zostaje podanych 5 pr?d??w wody. Dogaszanie zako??czy??o si? nast?pnego dnia ok. godziny 12:40.

  Si??y i ??rodki:
  300[w]95 SLOp Ford Focus
  305[w]21 GBAt 2/30 Renault Midlum
  305[w]22 GBA 2,5/34 Renault Midlum
  305[w]26 GCBA 8/56 Scania R480
  305[w]51 SD 30 Iveco Magirus
  308[w]26 GCBA 10+4/60 Renault Kerax
  308[w]53 SHD 32 MB Econic
  317[w]39 GCBM 28/18 Renault Magnum
  2 za??ogi Policji
  1 za??oga Stra??y Miejskiej