Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 460[L] - KP PSP ??czna

  461[L]23 - GBA 2,5/16 - MB Atego 1329/Szcz???niak - NOWE!
  Jeden z 4 identycznych samochod??w GBA, zakupionych w 2009 roku przez KW PSP w Lublinie. Fundusze na zakup aut w wi?kszo??ci pochodzi??y z dotacji UE w ramach projektu ??Trans-BiaLubOl? ?? Poprawa bezpiecze??stwa na drogach w wojew??dztwie lubelskim, podlaskim i warmi??sko-mazurskim. Projekt by?? wsp????finansowany z programu EFRR. Reszt? pieni?dzy do??o??y??a KW, przekazuj?c nast?pnie pojazdy do JRG w Bi??goraju, Che??mie, ??cznej i Pu??awach. Mercedes w JRG ??czna pe??ni w tej chwili rol? pierwszego wyjazdu, ze szczeg??lnym naciskiem na wypadki komunikacyjne, z my??l? o kt??rych zosta?? zakupiony. Zast?pi?? w podziale 461[L]43 SLRt Iveco, kt??re teraz pe??ni rol? SRw.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/16
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-3600-8/5000-1

  * * *

  *Dane techniczne:

  DMC (techn.): 14000 kg
  Silnik: moc 286 KM (213 KW), Euro 5
  Nap?d 4x4

  *Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa; miejsca w uk??adzie 1 + 1 + 4

  * * *

  Zabudowa:
  Poszycie: aluminium
  Szkielet: stal nierdzewna i aluminium
  Skrytki: 7, zamykane roletami aluminiowymi
  Zbiornik wody ?? stal nierdzewna ?? 2500 litr??w
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego ?? stal nierdzewna ?? 250 litr??w

  Autopompa: dwuzakresowa Waterous, o wydajno??ci 1600 l/min @ 8 bar.

  * * *

  Wyposa??enie (m.in.):

  *Strona lewa:

  - zestaw PSP-R1
  - zestaw hydrauliczny Firmy Lukas (rozpieracz SP-310, no??yce SP-510, zestaw do odcinania peda????w LSH4)
  - pr?downice
  - odcinki
  - klucze do hydrant??w i ???cznik??w
  - linki ratownicze
  - pr?downica pianowa
  - stojak hydrantowy
  - prze???czniki
  - rozdzielacz
  - zbieracz
  - g??owice mg??owe

  *Strona prawa:

  - ubrania ??aroodporne
  - pompa szlamowa
  - agregat pr?dotw??rczy
  - pacho??ki drogowe
  - sorbenty i neutralizatory
  - worki na zw??oki
  - worki na ??mieci i pojemnik na odpady medyczne
  - pi??a do ci?cia stali i betonu
  - pilarki do drewna
  - linia SN
  - nak??adka pianowa
  - kanister