Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Portowa Stra?? Po??arna 'Florian' Gda??sk - Oddzia?? II

  313[G]35 - GCAPr 60/3000 - Steyr 32S32/Carmichael
  Ci???ki samoch??d ga??niczy proszkowy z autopomp? o wydajno??ci 6000 l/min. Pojazd posiada dwa dzia??ka: wodno - pianowe oraz proszkowe.