Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczenia z saniami lodowymi - OSP Rawa Mazowiecka - 'zima' 2009

  ?wiczenia z nowo zakupion? przez UM w Rawie Mazowieckiej desk? lodow?, zwan? r??wnie?? saniami, zorganizowane przez druh??w z sekcji ratownictwa wodnego przy OSP Rawa Mazowiecka.
  Celem ?wicze?? by??o zapoznanie si? ze sprz?tem i charakterystyk? pracy podczas ewakuacji topielca z wody. Warunki tego popo??udnia by??y doskona??e, poniewa?? tafl? akwenu wodnego pokrywa?? cienki l??d, kt??ry cz?sto stanowi problem w szybkim dotarciu do osoby, pod kt??ra ju?? taki l??d si? za??ama??. ?wiczenia te pozwoli??y sprawdzi? w jakim stopniu funkcjonuje wsp????praca ze sob? grupy ratownik??w oraz da??y wiele wniosk??w dotycz?cych prowadzenia takich dzia??a??.
  Deska lodowa przekazana w tym roku do OSP Rawa Maz jest pierwszym takim urz?dzeniem w powiecie, przeznaczonym do podejmowania dzia??ania ratowniczych na lodzie.