Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > Miejskie Obchody Dnia Stra??aka w Lublinie - 12.05.2009

  Dnia 12 maja 2009 roku w Lublinie, na Placu ?okietka odby??y si? miejskie obchody Dnia Stra??aka. Impreza zorganizowana przez Komend? Miejsk? Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Lublinie, odby??a si? wed??ug nast?puj?cego scenariusza:
  11.30 Prezentacja zabytkowego i obecnie wykorzystywanego sprz?tu PSP
  12.00 Odegranie hejna??u z kosza drabiny mechanicznej
  12.15 Oficjalne przekazanie nowej SD 37 Iveco Magirus dla KM PSP Lublin
  12.30 Po??wi?cenie nowej SD 37
  12.40 Prezentacja mo??liwo??ci nowej drabiny zaproszonym go??ciom
  W uroczysto??ci udzia?? wzi?li: Lubelski Komendant Wojew??dzki PSP bryg. Tadeusz Do??ga??, Komendant Miejski PSP w Lublinie bryg. Miros??aw Ha??as, Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski, oraz inni zaproszeni go??cie.