Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 510[L] - KP PSP Radzy?? Podlaski

  511[L]40 ?? SLRd ?? Ford Transit/ISS Wawrzaszek*
  Rzadko spotykany lekki samoch??d ratownictwa drogowego zabudowany przez ISS Wawrzaszek na podwoziu Forda Transita. Obecnie podobnie jak w przypadku popularnej 'Coli' czasy cz?stego u??ytkowania tego pojazdu ju?? min???y. Fordy te powstawa??y jako konkurencja dla popularnych w po??owie lat 90tych zesz??ego wieku Volkswagen??w Transporter??w. W przeciwie??stwie do swojego najwi?kszego konkurenta, te posiada??y ju?? maszty o??wietleniowe zamontowane na sta??e oraz cechowa??y si? ??atwiejszym dost?pem do przewo??onego sprz?tu. Na wyposa??eniu powy??szego pojazdu znajduj? si? m.in. zestaw hydrauliczny Lukas, poduszki pneumatyczne wysokiego ci??nienia niskiego podnoszenia, pilark? do stali i betonu, pilark? do drewna, agregat pr?dotw??rczy, zestaw PSP-R1, drabiny nasadkowe oraz sorbenty i neutralizatory. Ze wzgl?du na awari? samochodu GBA Star/Man na powy??szych zdj?ciach pojazd posiada te?? zestaw hydrauliczny Holmatro, kt??ry zosta?? prze??o??ony z uszkodzonego wozu 'pierwszowyjazdowego'.

  * Przekazany do OSP