Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 510[L] - KP PSP Radzy?? Podlaski

  511[L]54 ?? SHD 21 ?? Volvo FL180/Bumar
  Podno??nik hydrauliczny zabudowany na podwoziu Volvo FL180 przez zak??ady Bumar Koszalin. Ta ciekawa konstrukcja o 21 metrowym wysi?gu ratowniczym, ma ???czy? w??a??ciwo??ci podno??nika z autodrabin?. Wysi?gnik PMT 210D mo??e pracowa? tylko na jednej p??aszczy??nie co jest charakterystyczne dla drabin mechanicznych, a jednocze??nie posiada du??y kosz oraz suchy pion. Minusem jest wolniejszy czas sprawiania oraz wi?ksza ilo??? elektroniki ni?? w przypadku drabiny. Obecnie firma Bumar Koszalin nie produkuje ju?? tego typu podno??nik??w po??arniczych.