Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 380[M] - Komenda Miejska PSP w Siedlcach > 382[M] - JRG-2 Siedlce

  382[M]21 - GBA 2,5/25 - Man TGM 12.240/Stolarczyk
  Jeden z najciekawszych ??rednich samochod??w ratowniczo - ga??niczych, kt??re pojawi??y si? w jednostkach PSP w 2009 roku. Dzi?ki wysi??kom i staraniom poczynionym przez siedleckich stra??ak??w, do Jednostki Ratowniczo - Ga??niczej nr. 2 w Siedlcach trafi?? jedyny w swoim rodzaju Man TGM 12.240. Spo??r??d wielu podobnych, ten Man wyr????nia si? przemy??lan? zabudow? oraz niezwyk??ym jak na Polskie (ale nie Siedleckie) standardy sygnalizacj? ??wietln?. Tym co powtarza si? w innych modelach s? zbiorniki na wod? i ??rodek pianotw??rczy o pojemno??ciach 2500 i 250 litr??w czy autopompa Stolarczyk S 20 HP o wydajno??ci 2500 l/min. Tu zabudowa zosta??a wykonana pod posiadany sprz?t. Zadbano aby najci???sze rzeczy znajdowa??y si? na wysuwanych szufladach, a mniejszy sprz?t zosta?? schowany do pojemnik??w i ??atwo dost?pny. Zwraca uwag? r??wnie?? rzadko spotykane u nas ulokowanie LSN nad panelem sterowania autopomp?. Na wyposa??eniu znajduj? si? m.in.: wentylator osiowy, agregat pr?dotw??rczy, odkurzacz do cieczy, zestaw PSP-R1, 4 aparaty ODO, pi??a do stali i betonu, pi??a do drewna oraz zestaw hydrauliczny firmy Weber. Uwag? zwraca te?? sygnalizacja ??wietlna pojazdu firmy Federal Signal Vama, sk??adaj?ca si? z 8 lamp kierunkowych MikroLED Plus oraz ledowej belki Phoenix z przezroczystym kloszem. Ca??o??? dope??nia modulator PA 300 z g??o??nikiem ulokowanym za zderzakiem. Pojazd wchodzi w sk??ad Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego. W JRG 2 zast?pi?? Stara 1142 z zabudow? JZS typu 022.