Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [R] - woj. podkarpackie > 460[R] - KP PSP Lesko

  461[R]22 - GBA 2/16 - Star 1466/Stolarczyk
  Opis 2010 r.:

  Rocznik 2005. Najbardziej uniwersalny pojazd JRG Lesko, przeznaczony zar??wno do dzia??a?? ga??niczych, jak i interwencji z zakresu ratownictwa technicznego ?? przeniesiono na niego cale wyposa??enie starego SLRt VW T4, kt??ry po przebudowie s??u??y w KP PSP jako pojazd kwatermistrzowski. Star jest praktycznie niezast?piony podczas interwencji w nocy, poniewa?? jest na chwil? obecna jedynym samochodem jednostki wyposa??onym w maszt o??wietleniowy. Sta??a obsada to 3 stra??ak??w, kt??rzy mog? alternatywnie obsadzi? GCBA. Ze wzgl?du na intensywn? eksploatacj? pojazdu, konieczna by??a wymiana zu??ytego ogumienia terenowego oraz felg Stara.

  Na wyposa??eniu pojazdu znajduj? si? m.in. zestaw hydrauliki si??owej Lukas (pompa, no??yce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, mini-no??yce), pilarki: ratownicza i do drewna, pi??a do stali i betonu, agregat pr?dotw??rczy, pompa szlamowa, armatura po??arnicza, zestaw PSP R-1.