Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w My??liborzu > 492[Z] - Posterunek PSP D?bno

  492[Z]39 - GCBM 18/16+8 - Jelcz 417/Metalchem
  R??wnie?? d?bska ??ceenka? ma kilka element??w wyr????niaj?cych ja ??z t??umu?. Wprawdzie ostatnio w woj. kujawsko-pomorskim pojawi??y si? cysterny (Scania/Stokota+ISS) wyposa??one w dwie motopompy (M16/8 Rosenbauer Fox), to w zestawach starszych generacji takie rozwi?zanie jest rzadko??ci?. W tym wypadku to M8/8 J??hstadt (zakupiona w 1997 jeszcze przez KW PSP b. woj. gorzowskiego) oraz M16/8 Ziegler z 1972. Prawdziwa 'bomba' kryje si? jednak z ty??u naczepy, pod zderzakiem. Na specjalnym w??zku przewo??ony jest tam, pozyskany z wojska, gumowy zbiornik wody o imponuj?cej pojemno??ci 25.000 l.

  Ci?gnik: Jelcz C417K, 4x2, uk??ad miejsc w kabinie: 1+1
  Naczepa: CN-18, Zak??ady Urz?dze?? Chemicznych Metalchem Ko??cian
  DMC ci?gnika: 15.520 kg
  Max. dop. obci???enie osi przedniej ci?gnika: 5.520 kg
  Max. dop. obci???enie osi tylnej ci?gnika: 10.000 kg
  DMC zestawu: 32.000 kg
  Rok produkcji zestawu: 1987