Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w My??liborzu > 492[Z] - Posterunek PSP D?bno

  492[Z]53 - SH-22 - MB 1924/Alkmaar
  [Oznaczenie PSP D?bno: SH-23]

  Kolejn? ciekawostk? w parku maszynowym Posterunku PSP w D?bnie jest najpewniej jedyny w Polsce egzemplarz podno??nika hydraulicznego holenderskiej firmy Nederlandse Machinefabriek Alkmaar B. V., typ PH.22/3, pozyskany ok. 2004 r. od partnerskiej stra??y po??arnej z Holandii (Brandweer Renkum). Podno??nik osadzony jest na r??wnie rzadko spotykanym w naszych warunkach podwoziu Mercedes-Benz 1924. Zachowano zar??wno oryginalne holenderskie malowanie pojazdu, jak i charakterystyczn? elektroniczn? syren? dwutonow?. Wymieniono za to cz???? istotnych dla obs??ugi pojazdu tabliczek informacyjnych na nowe, ju?? w j?zyku polskim. W por??wnaniu do koszali??skiego PM-18P 35-letni podno??nik z kraju tulipan??w to zdecydowanie bardziej zaawansowana konstrukcja, z licznymi udogodnieniami, m.in. systemem awaryjnego sk??adania ramion, kamer? cofania z monitorem w kabinie, interkomem (stanowisko obs??ugi-kosz), mo??liwo??ci? sterowania prac? podno??nika z kosza, naja??nicami w koszu. Co do tego ostatniego - opr??cz dzia??ka znajdziemy w nim dodatkow? nasad? oraz system zraszaczy. To kolejny pojazd, kt??ry nie jest w??asno??ci? ??adnej jednostki organizacyjnej PSP - jest on, tak jak ci???ki MAN, tylko u??yczony. W??a??cicielem jest w tym wypadku OSP D?bno, na co dzie?? zajmuj?ca si? ratownictwem wodnym. Holenderski podno??nik zast?pi?? SH-18 Star 200/FUB Koszalin.

  Podwozie: Mercedes-Benz L 1924
  Zabudowa: Nederlandse Machinefabriek Alkmaar B.V., Holandia
  Rok produkcji: 1975
  Wymiary (wys./szer./d??.): 3,6/2,5/10 m
  DMC: 19.000 kg
  MMR: ok. 16.000 kg
  Uk??ad miejsc w kabinie: 1+2

  Podno??nik: PH.22/3
  Max. wys. ratownicza: 22 m
  Max. wys. robocza: 24 m
  Max. wysi?g boczny: 12 m
  Ud??wig kosza: 350 kg lub 3 os./200 kg lub 2 os. przy podawaniu pr?du z dzia??ka

  Max. dop. si??a wiatru: 13,8 m/s
  Max. dop. nachylenie gruntu: 7?