Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w My??liborzu > 492[Z] - Posterunek PSP D?bno

  492[Z]21 - GBA 2,5/24 - Renault Midlum/Wawrzaszek
  Renault Midlum zast?pi??o w podziale bojowym GBA 2,5/16 Star P244L/JZS 005M. Przej???o jeden charakterystyczny element: i tutaj w oparciu fotela dow??dcy znajduje si? aparat powietrzny. Pierwszy rzut Posterunku.

  Pojazd zakupiono w 2011 w ramach programu ??Na ratunek ?? program doposa??enia jednostek Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w pojazdy do likwidacji skutk??w nadzwyczajnych zagro??e?? ??rodowiska? (zachodniopomorski RPO 2007-2013).

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/24

  * * *

  Numer operacyjny: 492[Z]21
  Numer rejestracyjny: ZS 9206V

  * * *

  Podwozie: Renault Midlum 300.14 dCi
  Rocznik: 2011
  Nap?d: 4x4 (kat. II)
  Ilo???/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 300 KM
  Wymiary (d??./szer./wys.): 7800/2550/3800 mm
  Skrzynia bieg??w: manualna, 6+R
  DMC: 14.000 kg
  DMC zestawu: 24.000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 5.600 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 9.200 kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - maszt o??wietleniowy Fireco (6 naja??nic)
  - 2x gniazdo+statyw szperacza pogorzeliskowego
  - o??wietlenie pola pracy - 11 lamp (w tym: dach, wyci?garka, 2 szt. pod podwoziem)
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy (Webasto)
  - wyci?garka elektryczna
  - nawigacja
  - kamera cofania

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy Motorola DM4601
  - radiotelefon samochodowy analogowy Yaesu (???czno??? w sieci LP)
  - radiotelefon nasobny Motorola GP 360 (4 szt.)

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  - belka Gamet LED
  - modulator Gamet GAM 150
  - 2x lampa kierunkowa Federal Signal MicroLED
  - 2x lampa Federal Signal LP 400 LED
  - 2x g??o??nik p??aski Federal Signal

  * * *

  *Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  *Rok zabudowy: 2011
  *Technologia: tradycyjna+elementy kompozytowe

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 2500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250 l
  - autopompa: dwuzakresowa, Ruberg R30/2.5, o wyd. 2400 l/min @ 8 bar; 680 l/min @ 40 bar
  - dozownik ??rodka pianotw??rczego Ruberg RFS 240 (1%, 3%, 6%)
  - DWP Pohorje-Mirna Gasilni Top GT-2400
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie (prawa strona)
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (przedzia?? autopompy, dach)
  - 2x zraszacze (prz??d, ??rodek)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  - zestaw hydrauliki si??owej Lukas (pompa spalinowa, no??yce, rozpieracz ramieniowy)
  - drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa 10-metrowa
  - drabina pomocnicza
  - drabina s??upkowa D-3,1
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - agregat pr?dotw??rczy Eisemann
  - elektryczna pompa zanurzeniowa
  - wentylator osiowy
  - pilarka ??a??cuchowa Husqvarna
  - pi??a do stali i betonu Husqvarna
  - 2 szt. kombinezon??w ??aroodpornych
  - 5 szt. AODO (w oparciach) + 2 butle zapasowe
  - ko??o ratunkowe
  - 3 szt. he??m??w Tytan
  - 8 szt. w???y t??ocznych W52
  - 10 szt. w???y t??ocznych W75 + odc. do tankowania hydrantowego
  - 2 szt. w???y ssawnej 110
  - urz?dzenie do wytwarzania piany Pro-Pak
  - ga??nice
  - t??umice
  - zestaw PSP R-1
  - nosze podbierakowe
  - narz?dzia
  - przeno??ny sprz?t o??wietleniowy
  - armatura wodna i pianowa
  - sprz?t burz?cy
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia