Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 480[O] - Komenda Powiatowa PSP w Prudniku

  481[O]20 - GBA 2,5/16 ?? Star 14.225/Auto SHL
  ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy z zabudow? AutoSHL typ 664, na podwoziu Star 14-225. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemno??ci 2500 l, 250 litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego oraz dwuzakresow? autopomp? Ziegler FP16/8-1HH o wydajno??ci 2600 l/min przy 8 bar i 250 l/min przy 40 bar. Ponad to na wyposa??eniu pojazdu znajduj? sie wysuwany masz o??wietleniowy z dwiema naja??nicami o mocy 1000 wat ka??da, dzia??ko wodno - pianowe o wydajno??ci 1600 l/min, instalacja zraszaczowa sk??adaj?ca si? z 4 zraszaczy o wydajno??ci do 100 l/min ka??dy oraz wyci?garki elektrycznej zainstalowanej z przodu pojazdu.

  Jest to jedyny ??redni w??z ga??niczy prudnickiej JRG. Do??? nietypowo oznaczony poprzez sufiks ??20?. Zakup pojazdu sponsorowany by?? przez Wojew??dzki Fundusz Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej. Pojazd wyposa??ony jest w normatywny sprz?t wozu ga??niczego oraz zestaw hydrauliczny Lukas i sprz?t neutralizacji substancji ropopochodnych.