Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 480[O] - Komenda Powiatowa PSP w Prudniku

  481[O]53 - SHD-21 - Volvo FL6-14/Bumar Koszalin
  Podno??nik hydrauliczny zabudowany na podwoziu Volvo FL180 przez zak??ady Bumar Koszalin z 2000 roku. Konstrukcja PMT 210D to 21 metrowym wysi?gnik ratowniczy, kt??ry ma ???czy? w??a??ciwo??ci podno??nika z autodrabin?. Mo??e pracowa? on tylko na jednej p??aszczy??nie co jest charakterystyczne dla drabin mechanicznych, a jednocze??nie posiada du??y kosz oraz suchy pion. Minusem jest wolniejszy czas sprawiania oraz wi?ksza ilo??? elektroniki ni?? w przypadku drabiny. Egzemplarze te cechowa??y si? te?? du??? awaryjno??ci?. Obecnie firma Bumar Koszalin nie produkuje ju?? tego typu podno??nik??w po??arniczych.