Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [N] - woj. warmi??sko - mazurskie > 490[N] - KP PSP Mr?gowo

  491[N]25 ?? GCBA 5/35 - MAN TGM 18.280/Stolarczyk
  Pierwszy ci???ki a zarazem jeden z 3 MAN w podziale bojowym JRG Mr?gowo. Auto bardzo bogato wyposa??one, przystosowane do dzia??a?? w r????norakich warunkach.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/3500-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/35

  ***

  Podwozie: MAN TGM 18.280
  DMC: 18.000 kg
  Silnik: o mocy 280KM (206 kW)
  Nap?d: 4x4 (kat. II)
  Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa, w uk??adzie 1+1+4

  ***

  Zabudowa: Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce

  ***

  Uk??ad wodno-pianowy:
  -autopompa: dwuzakresowa Stolarczyk S 30 HP o wydajno??ci 3500 l/min ?? 8 bar, 400 l/min ?? 40 bar
  -zbiornik wody: 5000 l
  -zbiornik na ??r. pianotw??rczy: 500 l
  -dozownik ??rodka pianotw??rczego 3% i 6%
  -wysokoci??nieniowa linia szybkiego natarcia
  -DWP Stolarczyk 24
  -1x nasada ssawna 110
  -4x nasada t??oczna 75
  -2x nasada tankowania hydrantowego 75
  -2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52

  ***

  Wyposa??enie (m. in.)

  *Strona lewa:

  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Weber
  - motopompa p??ywaj?ca
  - wentylator oddymiaj?cy
  - skokochron
  - pacho??ki drogowe
  - sito kominowe


  *Strona prawa:
  pilarka spalinowa do drewna
  pi??a tarczowa do stali i betonu
  lampy ostrzegawcze
  siekiery
  sprz?t ratownictwa medycznego
  butle powietrzne
  aparat ODO
  armatura wodno-pianowa
  sorbent
  ga??nice proszkowe