Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [N] - woj. warmi??sko - mazurskie > 490[N] - KP PSP Mr?gowo

  491[N]26 ?? GCBA 5/34 ?? Scania P360/Szcz???niak
  Ci???ki samoch??d ratowniczo-ga??niczy zabudowany przez PS Szcz???niak na podwoziu Scania P360, pochodz?cy z przetargu KW PSP Olsztyn. Zakup auta mo??liwy by?? dzi?ki dofinansowaniu ze ??rodk??w RPO na lata 2007-2013, z programu: ??Ochrona g????wnych szlak??w komunikacyjnych przed zagro??eniami i skutkami katastrof drogowych na terenie wojew??dztwa warmi??sko ?? mazurskiego?.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: Samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/3400-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/34

  * * *

  Podwozie: Scania P380 CB 4x4 EHZ
  Nap?d: 4x4 (kat. II - uterenowione)
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 360 KM
  Kabina: typ CrewCab CP 28, brygadowa (fabryczna)
  Ilo???/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4
  DMC (admin./techn.): 18000/21500 kg
  DMC zestawu (techn.): 40000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej (techn.): 8500 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej (admin./techn.): 11500/1300
  D??ugo???/Szeroko???/Wysoko??? pojazdu: 8.60/2.55/3.41 [m]

  ***

  Uk??ad wodno ?? pianowy:
  - autopompa dwuzakresowa Godiva P2A3010 o wydajno??ci 3400 l/min przy 8 bar, 550 l/min przy 40 bar
  - linia szybkiego natarcia o d??ugo??ci 60 metr??w
  - dzia??ko wodno ?? pianowe o maksymalnej wydajno??ci 2400 l/min
  - 2 zraszacze pod przednim zderzakiem
  Nasady:
  - 2x 110mm - ssawna
  - 2x 75 mm - bezpo??redniego nape??niania zbiornika wodnego
  - 4x 75mm ?? t??oczna
  - 1x 52mm ?? nape??niania zbiornika ??rodka pianotw??rczego

  ***
  Wyposa??enie (m.in.)
  *Strona lewa
  -zestaw hydrauliczny Holmatro
  -klocki do stabilizacji
  -szpadle
  -??opaty
  -sprz?t burz?cy
  -armatura wodno-pianowa

  *Strona prawa
  -wentylator oddymiaj?cy
  -pilarka ratownicza
  -pilarka spalinowa do drewna
  -pi??a tarczowa do stali i betonu
  -motopompa szlamowa
  -lampy ostrzegawcze
  -pacho??ki drogowe
  -sprz?t ratownictwa medycznego
  -mostki przejazdowe
  -agregat pr?dotw??rczy