Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [N] - woj. warmi??sko - mazurskie > 490[N] - KP PSP Mr?gowo

  491[N]21 ?? GBA 2,5/25 ?? MAN TGM 13.280/Stolarczyk
  Pierwszy rzut a zarazem jedyny ??redni pojazd ratowniczo ?? ga??niczy w szeregach JRG Mr?gowo. Pocz?tkowo auto pojawi??o si? w jednostce w roli SRt, jednak w kr??tkim czasie przej???o rol? pierwszego wyjazdu. Po przekazaniu Stara,z JRG Mr?gowo do JRG Braniewo, MAN zmieni?? numer operacyjny z 491N]44 na 491[N]21.

  * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/25
  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2550-1

  * * *

  *Dane Techniczne:

  DMC (tech): 14000 kg
  Silnik: moc 280 KM (206KW) Euro 5
  Nap?d: 4x4 (kat II)

  * * *

  *Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa; miejsca w uk??adzie 1 + 1 + 4

  * * *

  Zabudowa:
  Poszycie: aluminium
  Szkielet: stal nierdzewna i aluminium
  Skrytki: 7, zamykane roletami aluminiowymi
  Zbiornik wody ?? stal nierdzewna ?? 2500 litr??w
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego ?? stal nierdzewna ?? 250 litr??w

  * * *
  Autopompa: dwuzakresowa STOLARCZYK S 20 HP o wydajno??ci 2550 dm3/min - 8 bar, 400 dm3/min - 40 bar

  * * *

  Wyposa??enie (m.in.):

  *Strona lewa:

  -zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas
  -agregat pr?dotw??rczy
  -sprz?t ratownictwa medycznego
  -sprz?t burz?cy
  -r?kawy sorpcyjne

  *Strona prawa:

  -pr?downice
  -odcinki W-52 i W-75
  -linia SN
  -rozdzielacz
  -prze???czniki
  -pilarka spalinowa do drewna
  -pi??a tarczowa do stali i betonu
  -poduszki wysokoci??nieniowe
  -butle powietrzne
  -inny drobny sprz?t

  *Kabina:

  -aparatu ODO
  -latarki
  -radiostacje przeno??ne