Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [N] - woj. warmi??sko - mazurskie > 490[N] - KP PSP Mr?gowo

  499[N]45 ?? SRw - Star 266/Autosan
  Samoch??d ratownictwa wodnego na podwoziu Stara 266 z zabudow? Autosana - Sarna II, nale???cy do OSP Mr?gowo. Pomimo ??e pojazd nale??y do OSP, stacjonuje w JRG i posiada sta??? obsad? ratownik??w PSP.

  Podwozie: Star A266 z sze??ciocylindrowym rz?dowym silnikiem wysokopr???nym S359M o mocy 150 KM
  Skrzynia bieg??w: sze??ciostopniowa (5+R) z dwustopniowym reduktorem do jazdy w terenie
  Uk??ad jezdny: 6x6
  Nadwozie: dwusegmentowe sk??adaj?ce si? z kabiny typu 641 i nadwozia specjalnego typu ?Sarna II?
  Masa ca??kowita: ok. 9000 kg
  Pr?dko??? maks: 86 km/h