Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  FPTGP ?? Renault Midlum 270.15dCi/Gallin
  Samochodowy terminal status??w PILOT Plus V2 francuskiej firmy TPL Syst?mes. Opr??cz swej podstawowej funkcji, umo??liwia on dodatkowo: odbieranie rozkazu wyjazdu ze stanowiska kierowania, wysy??anie wiadomo??ci tekstowych (w tym o dowolnej tre??ci), a tak??e opracowanie i wys??anie skr??conego raportu z miejsca zdarzenia.