Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  VASB 4x4 - Citro??n/Dangel TurboD 4x4/Picot
  Pogotowie ratunkowe jako takie (fr. service d'aide m?dicale urgente, SAMU) jest we Francji organizacja o zdecydowanie mniejszym znaczeniu ni?? w Polsce. Dysponuje ono specjalistycznymi ambulansami i pojazdami lekarzy dojazdowych, a tak??e osobnym numerem alarmowym (15). Jednak??e wi?kszo??? interwencji z zakresu ratownictwa medycznego, szczeg??lnie w wypadkach, gdy poszkodowany nie wymaga transportu do szpitala, spada zwykle na barki miejscowej Departamentalnej S??u??by Ratowniczo-Ga??niczej (Service d?partemental d'incendie et de secours, SDIS), czyli francuskich stra??ak??w. Statystycznie ambulans stra??y po??arnej (fr. VSAV - V?hicule de Secours et d??Assasistance aux Victimes, dos??. pojazd ratowniczy i pomocy ofiarom) wysy??any jest do ponad po??owy wszystkich interwencji rejestrowanych na terenie kraju.

  Na starszych ambulansach stra??y po??arnej (norma sprzed 2001 r.) nadal widnieje stare oznaczenie/nazwa tego typu pojazdu: VSAB, V?hicule de Secours aux Asphyxi?s et aux Bless?s (dos??. pojazd do ratowania zaczadzonych i rannych). Tak jest tez w przypadku tego Citro??na Jumpera TurboD z nap?dem 4x4, zainstalowanym przez firm? Automobiles Dangel.

  Na wyposa??eniu VSAB 4x4 znajduj? si? m.in. nosze g????wne, nosze typu deska, nosze podbierakowe, materac pr????niowy, krzese??ko kardiologiczne, defibrylator p????automatyczny, r????norodny sprz?t medyczny. Typowa obsada to 3-4 stra??ak??w-ratownik??w.