Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  VSR Ra ?? Iveco 80E17/BEMAEX
  VSR Ra - v?hicule de secours routier/ravin - samoch??d ratownictwa drogowego z funkcj? ratownictwa wysoko??ciowego [nieco bardziej dos??. ??w w?wozach?] - SLRd-Rwys. Egzemplarz z Morzine to ?? nie licz?c dodatkowej funkcji Rwys - typowy przedstawiciel klasycznej francuskiej koncepcji samochodu ratownictwa technicznego, popularnej do dzi??, mimo pojawienia si? wielu alternatyw (przede wszystkim samochod??w ga??niczych z funkcj? ratownictwa drogowego/technicznego). Wbrew pozorom, nie jest ona bardzo odleg??a od aktualnie dominuj?cej w Polsce (SLRt/GLBA). Tutaj r??wnie?? postawiono na autonomiczno??? jednostki. 3-osobowa obsada ma do dyspozycji nie tylko hydraulik? si??ow?, sprz?t pneumatyczny, o??wietleniowy czy podr?czny sprz?t ga??niczy, ale tak??e 500-litrowy zbiornik na wod? i agregat wysokoci??nieniowy (woda/piana).

  W 3-osobowej kabinie (1+2) lekkiego (DMC 8t, silnik o mocy 170 KM) Iveco rzuca si? w oczy wyposa??enie osobiste za??ogi: ka??dy ratownik zaopatrzony jest w he??m Gallet F2 oraz jaskrawopomara??czow? kamizelk? odblaskow?.

  Zabudowa jest bardzo podobna do tych spotykanych w polskich SLRt. Centralne miejsce zajmuje zbiornik wody o poj. 500 l. W tylnej skrytce umieszczono niewielki agregat wysokoci??nieniowy z szybkim natarciem. Zamontowano tak??e pneumatyczny maszt o??wietleniowy (zwie??czony niebiesk? lamp? obrotow?), stacjonarny agregat pr?dotw??rczy, a z tylu fal? ??wietln?. Jest te?? kilka typowo francuskich rozwi?za??. Nale??? do nich np. tr??jk?tna, podnoszona i pod??wietlana tablica ostrzegawcza (w kszta??cie znaku ostrzegawczego), zamontowana w tylnej cz???ci dachu, a tak??e zewn?trzne mocowanie na pacho??ki. Ca??y pojazd bardzo hojnie oklejono foli? odblaskow?.

  Wyposa??enie wozu to klasyka gatunku: ci???ki zestaw hydrauliczny Holmatro wraz z wieloma dodatkowymi urz?dzeniami i osprz?tem, poduszki pneumatyczne, 2 aparaty ODO, sprz?t do zabezpieczenia i o??wietlenia miejsca zdarzenia, podr?czny sprz?t ga??niczy.