Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  VTU - Citro??n/Dangel 2.8HDi 4x4
  Samoch??d og??lnego przeznaczenia, ~SLRr/SLKw. VTU to typowy gatunek we francuskich jednostkach stra??y po??arnych, przeznaczony przede wszystkim do transportu ludzi i sprz?tu na miejsce dzia??a??. Nie jest jednak jedynie typowym SLKw. W wielu jednostkach VTU s? wysy??ane do samodzielnego prowadzenia dzia??a??, oczywi??cie tylko okre??lonego rodzaju (np. akcje usuwania gniazd owad??w b??onkoskrzyd??ych, wypompowywanie wody z piwnic, etc.). W wypadku VTU z Morzine, jego wyposa??enie kompletowane jest w zale??no??ci od rodzaju wezwania. Standardowo wozi jednak: drabin? pomocnicza (w tym miejscu nale??y zwr??ci? uwag? na bardzo charakterystyczne, sko??ne mocowania na dachu), zapasowe aparaty ODO wraz z maskami (4 szt.), a tak??e sprz?t ratownictwa wysoko??ciowego.

  Pojazd zbudowano na bazie furgonu Citro??n/Dangel 2.8HDi 4x4. Jak mo??na wywnioskowa? z pozosta??o??ci napis??w, obecny VTU z CS Morzine by?? w ??poprzednim ??yciu? ambulansem stra??y po??arnej (VSAB).