Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 470[O] - Komenda Powiatowa PSP w Ole??nie

  471[O]21 - GBA 2,5/16 - Volvo FL290/BoCar [OPIS]
  Nowy pojazd dostarczono do jednostki w pa??dzierniku 2014 roku. Zast?pi?? lekki samoch??d ratownictwa drogowego Renault Mascott/Wawrzaszek.

  GBA Volvo zosta??o wykonane w aktualnym standardzie Bocaru dla pojazd??w tej klasy, ???cznie z efektown? obudow? kraw?dzi dachu, przelotow? pierwsz? skrytk?, oraz dwiema wyci?ganymi z zabudowy szafkami (ich otwarcie umo??liwia dost?p do g???bszej cz???ci skrytki). Nie zabrak??o tak??e ??nadwornego? modulatora BOS200. Wyj?tkowo??? auta podkre??la r??wnie?? zamontowany na nim system piany spr???onej (BoCar PWP). Jest to pierwsze Volvo z sygnalizacj? ??wietln? wbudowan? w dach pojazdu.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-2500-8/1600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/16

  ***

  Numer operacyjny: 471[O]21
  Numer rejestracyjny: OOL 3L66

  ***


  Podwozie: Volvo FL 4XR3
  Nap?d: 4x2
  Rok produkcji: 2013
  DMC: 16.000 kg
  DMC z przyczep?: 26.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 6.300 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 10.900 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy
  - wyci?garka Dragon Winch DWT 18000 HD (uci?g: 8 165 kg; d??ugo??? liny: 28 m)
  - dodatkowe lampy halogenowe na dachu (2 szt.)
  - kamera cofania
  - nawigacja GPS

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiostacja samochodowa analogowa Motorola GM 360
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola GP 360
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola GP 300

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  - zintegrowane o??wietlenie LED (10 modu????w: po 3 z przodu i po 2 z ty??u)
  - 2x lampa kierunkowa LED Elektra MS26S
  - modu?? z g??o??nikiem i wy??wietlaczem - Elfir
  - modulator Bocar BOS200

  * * *

  *Zabudowa: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne ??Bocar? Sp. z o.o., Korwin??w 
  *Rok zabudowy: 2014

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody: 2500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250 l
  - autopompa: PF J??hstadt FPN 10-3000; FPH 40-250: nominalna wyd. 3000 l/min @ 10 bar, 250 l/min @ 40 bar; tu dostosowana do standardu A16/8
  - szybkie natarcie (60m)
  - 1x nasada ssawna 110 (ty?? pojazdu)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 1x nasada t??oczna systemu CAFS 52+ (lewa strona)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, przedzia?? autopompy)

  * * *


  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? (m.in.):

  **STRONA LEWA:

  *Skrytka nr 1:
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas (pompa hydrauliczna Lukas P 650 SG DHR 20, no??yce hydrauliczne Lukas S 510, rozpieracz ramieniowy Lukas SP 310, no??yce-rozpieracz kombi Lukas SC 357, pompa r?czna Lukas LH 2/1,8 + przew??d, rozpieracz kolumnowy Lukas R 410 + nak??adka 25cm, no??yce do peda????w Lukas S 120, ko??c??wki do rozpieracza kolumnowego, 2x ??a??cuchy do rozpieracza, mata Lukas, 2x koc ochronny Lukas, 4x nak??adka na s??upki Lukas, zestaw do wywa??ania drzwi Lukas HTS 90)
  - poduszka wysokoci??nieniowa Vetter 24t
  - poduszka wysokoci??nieniowa Vetter 43t
  - reduktor + sterownik + w???e do poduszek Vetter
  - pi??a r?czna do szyb klejonych WSC1 Lukas
  - zabezpieczenie na poduszk? powietrzn? Lukas
  - komplet klin??w stabilizacyjnych

  *Skrytka nr 2:
  - ta??ma ostrzegawcza
  - wspornik progowy Lukas LRS 120
  - wspornik progowy Lukas LRS-C
  - 14x pacho??ek ostrzegawczy
  - agregat pr?dotw??rczy
  - 2x klin stabilizacyjny
  - 6x klocek stabilizacyjny

  *Skrytka nr 3:
  - 3x ??om
  - top??r ci???ki
  - siekiera
  - kilof
  - m??ot
  - ??opata
  - inopur
  - bosak podr?czny
  - no??yce do drutu
  - kamizelka KED
  - torba PSP-R1
  - komplet szyn Kramera
  - nosze typu deska
  - 2x koc

  **STRONA PRAWA:

  *Skrytka nr 1:
  - pilarka do drewna Husqvarna 254 XP
  - pi??a tarczowa ?? szlifierka k?towa
  - przed??u??acz
  - pi??a do stali i betonu Partner K 540
  - 3x kanister
  - sto??ek odgradzaj?cy du??y
  - komplet kluczy do pi??y
  - prowadnica do pilarki
  - 6x ubranie ochronne Cover Chem
  - 3x linki ratownicze
  - 2x linki gospodarcze
  - skrzynka narz?dziowa
  - pompa do subst. chem. IR ARO
  - znak ??wypadek? + statyw
  - butla powietrzna 15l

  *Skrytka nr 2:
  - 4x w??? t??oczny W-75
  - 2x w??? t??oczny W-52
  - 3x parawan + stela??
  - 3x pas transportowy
  - pneumatyczna poduszka uszczelniaj?ca Vetter LD 50/30 W
  - 3x pas do poduszki uszczelniaj?cej
  - pompka no??na do poduszki uszczelniaj?cej
  - 3x podk??ad gumowy pod poduszk? uszczelniaj?c?
  - 4x ubranie ochronne
  - nauszniki
  - 2x okulary ochronne
  - ta??ma ostrzegawcza
  - 2x sygnalizator bezruchu
  - miernik radiacyjny Polon-Ekolab EKO-C

  *Skrytka nr 3:
  - nasadka pianowa do SN
  - rozdzielacz
  - 2x butla powietrzna 6l
  - sorbent 20 kg
  - spryskiwacz Sintan
  - prze???cznik 75/52
  - pr?downica Turbo-Jet
  - pr?downica PW 52
  - 2x ga??nica 6kg ABC
  - klucz do hydrantu
  - 2x klucz do ???cznik??w

  *Kabina:
  - radiostacja samochodowa analogowa Motorola GM 360
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola GP 300
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola GP 360
  - 2x latarka Streamlight 20 XP
  - 2x nak??adka czerwona na latark?
  - 2x latarka Adalit L 3000
  - lampa szperacz 12V
  - 2x n???? do pas??w
  - zestaw do segregacji TRIAGE
  - ta??ma miernicza
  - r?kawiczki