Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 470[O] - Komenda Powiatowa PSP w Ole??nie

  471[O]25 - GCBA 5/35 - MAN TGM 18.340/Stolarczyk [OPIS]
  Jeden z 13 sztuk GCBA MAN TGM zakupionych w 2013 roku przez Komend? G????wn? PSP. Auto w JRG zast?pi??o wys??u??onego ??giecka? na podwoziu Jelcz 422.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/3500-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/35
  Certyfikat CNBOP: 1565/2013

  ***

  Numer operacyjny: 471[O]25
  Numer rejestracyjny: OP 9466C

  ***

  Podwozie: MAN TGM 18.340 4x4 BB
  Rocznik: 2013
  Nap?d: 4x4 (kat. II ?? uterenowione)
  Ilo???/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  DMC: 18000 kg
  DMC zestawu: 28000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 7100 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 11500 kg

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - wyci?garka elektryczna DragonWinch DWM 12 000 HD o sile uci?gu 5443 kg
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny kierowcy i przedzia??u autopompy
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W
  - o??wietlenie pola pracy
  - fala ??wietlna
  - kamera cofania
  - nawigacja GPS

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiostacja samochodowa analogowa Motorola GM 360
  - 5x radiotelefon nasobny Motorola GP 360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza ZE Elektra LBX 2000 
  - 6x lampa kierunkowa MS3
  - 2x g??o??nik YD 100B
  - generator sygna????w d??wi?kowych GES 110 
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  *Zabudowa: PUH Stolarczyk
  *Rok zabudowy: 2013
  *Technologia: kompozyt poliestrowy

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody: 5000 l
  - Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l
  - Autopompa: dwuzakresowa STOLARCZYK S 30 HP 
  - DWP STOLARCZYK DWP 32
  - LSN wysokoci??nieniowa 60 m
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy, lewa strona)
  - 1x nasada bezpo??redniego nape??niania zbiornika ??r. pian (dach)
  - 1x nasada do zasysania ??r. pian. (z ty??u)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 4 zraszacze

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? (m.in.):

  **STRONA LEWA:

  *Skrytka nr 1:

  - generator piany lekkiej
  - linka asekuracyjna do linii ssawnej
  - 2x linka stra??acka ratownicza
  - koc ga??niczy
  - zestaw PSP-R1 (torba, deska, szyny Kramera)
  - rzutka ratownicza z link? 25m
  - linka ratownicza 25m
  - skrzynka narz?dziowa + ??a??cuch zapasowy do pilarki Stihl

  *Skrytka nr 2:

  - pompa lutz
  - 4x linka stra??acka ratownicza
  - 10x p?tle z ta??my
  - 11x karabinek stalowy HMS
  - linka ratownicza 50m
  - 2x szelki bezpiecze??stwa z pasem biodrowym
  - tr??jk?t ewakuacyjny z szelkami
  - kanister na paliwo i olej
  - pilarka ??a??cuchowa Husqvarna 555
  - pi??a tarczowa Husqvarna K760
  - tarcze ??cierne do ci?cia stali
  - tarcze ??cierne do ci?cia betonu
  - zestaw Holmatro: no??yco-rozpieracz kombi z agregatem zasilaj?cym i w???em (rozpieracz CT 4150C, pompa SR 10 PC 1)
  - hydrauliczny wywa??acz do drzwi z pomp? r?czn? i przewodem (Holmatro HTW 300 ABU)


  *Skrytka nr 3:

  - ga??nica proszkowa 6kg ABC
  - pilarka Stihl MS 440 z ??a??cuchem ratowniczym + prowadnica zapasowa
  - bosak podr?czny
  - hooligan
  - no??yce do ci?cia pr?t??w
  - m??ot 5kg
  - siekiera 2kg
  - top??r stra??acki
  - ??om
  - klucz do rur

  *Skrytka nr 4:

  - 9x w??? t??oczny W-75
  - 10x w??? t??oczny W-52
  - 2x prze???cznik 75/52
  - rozdzielacz
  - zbieracz
  - smok ssawny 110
  - pr?downica wodna typu turbo 52
  - wysysacz g???binowy
  - hydronetka


  **STRONA PRAWA:

  *Skrytka nr 1:

  - 2x ubranie specjalne chroni?ce przed promieniowaniem cieplnym typ 3
  - 2x AODO
  - 4x zapasowa butla do AODO

  *Skrytka nr 2:

  - 2x statyw na reflektory o??wietleniowe
  - 2x zestaw o??wietleniowy akumulatorowy Solaria
  - 2x przed??u??acz 230V/AC z rozga???ziaczem
  - 2x lampa ostrzegawcza ??????ta migaj?ca
  - agregat pr?dotw??rczy Endress ESE 304 SG
  - przed??u??acz elektryczny 230V z rozdzielaczem
  - 2x tarcza sygna??owa do kierowania ruchem
  - kanister 10l
  - ga??nica CO2 5kg

  *Skrytka nr 3:

  - ta??ma ostrzegawcza 500m
  - 6x stojak do ta??my ostrzegawczej z podstawk?
  - 6x sto??ek ostrzegawczy uliczny
  - agregat oddymiaj?cy Fogo MW 22
  - 2x pr?downica pianowa PP4
  - stojak hydrantowy 80
  - klucz do hydrant??w podziemnych
  - ga??nica proszkowa 6kg ABC

  *Skrytka nr 4:

  - motopompa p??ywaj?ca MP4/2
  - 2x siode??ko w???owe
  - Z4 z w???em
  - 2x kurtyna wodna
  - 2x pr?downica wodna 75
  - 2x pr?downica wodna typu turbo 52
  - prze???cznik 110/75
  - dyspergent do zmywania subst. ropopochodnych 10l
  - urz?dzenie ci??nieniowe do podawania dyspergentu
  - 2x w??? t??oczny W-75
  - w??? ssawny W-52 do zewn?trznego zbiornika ??r. pian.
  - rozdzielacz


  *Kabina:

  - radiostacja samochodowa analogowa Motorola GM 360
  - 5x radiotelefon nasobny Motorola GP 360
  - 4x AODO
  - detektor napi?cia HOT STICK
  - kamera termowizyjna MSA Evolution 6000
  - lokalizator ognia i temperatury z czujnikiem podczerwieni Hot Poter
  - eksplozymetr
  - toksymetr wielogazowy
  - detektor promieniowania jonizuj?cego Radiometr EKO-D
  - 4x latarka EX TEX-10
  - 2x latarka Vulcan
  - latarka Mac Tronic
  - wodery
  - 4x ubranie ochronne chemiczne lekkie
  - 4x kalosze wysokie chemiczne odporne
  - r?kawice ochronne chemiczne odporne (4 pary)
  - prowadnica i ??a??cuch zapasowy do pilarki Husqvarna
  - spodnie pilarza

  *Dach:

  - hol szywny
  - 2x drabina nasadkowa
  - drabina s??upkowa 3,1
  - drabina wysuwana dwuprz?s??owa 10m
  - p??ywak z zatrza??nikiem
  - bosak ci???ki
  - 2x bosak lekki
  - 2x wytwornica pianowa WP 2/150
  - skokochron + butla + 4 p?tle z ta??my
  - tr??jn??g ratowniczy
  - zbiornik wodny 2,5
  - DWP 16 przeno??ne
  - 3x wid??y
  - 2x szpadel
  - 2x ??opata
  - miot??a
  - 6x kamizelka ratunkowa
  - 2x mostek przejazdowy
  - 2x linka stalowa
  - linka gospodarcza
  - sito kominowe
  - 2x szekle