Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 470[O] - Komenda Powiatowa PSP w Ole??nie

  471[O]53 - SHD-21 - Volvo FL6/Bumar-Koszalin [OPIS]
  Konstrukcja PMT 210D to 21-metrowy wysi?gnik ratowniczy, kt??ry ma ???czy? w??a??ciwo??ci podno??nika z autodrabin?. Mo??e pracowa? on tylko na jednej p??aszczy??nie, co jest charakterystyczne dla drabin mechanicznych, a jednocze??nie posiada du??y kosz oraz suchy pion. Minusem jest wolniejszy czas sprawiania oraz wi?ksza ilo??? elektroniki ni?? w przypadku drabiny. Egzemplarze te cechowa??y si? te?? du??? awaryjno??ci?. Obecnie firma Bumar Koszalin nie produkuje ju?? tego typu podno??nik??w po??arniczych.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846: S-1-2-21/10-0-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SHD-21

  ***

  Numer operacyjny: 471[O]53
  Numer rejestracyjny: OOL G615


  * * *

  Podwozie: Volvo FL6 180
  DMC: 10.200 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.000 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 7.800 kg
  Rocznik: 2001
  Uk??ad miejsc: 1+1

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - nasada zasilaj?ca 75 
  - suchy pion 
  - DWP
  - nasada 52 w koszu
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza Federal Signal 
  - lampa pojedyncza LBO 14
  - 2x lampa kierunkowa stroboskopowa Federal Signal
  - g??o??nik tubowy
  - modulator Federal Signal AS 320

  * * *

  Zabudowa: Fabryka Maszyn Bumar-Koszalin S.A., Koszalin
  Rok zabudowy: 2001
  Numer produktu: 01029
  Typ: Podno??nik po??arniczy PMT-210D

  Max. wysoko??? robocza: 21 m
  Max. ud??wig kosza: 200 kg 
  Masa w??asna kosza: 145 kg

  ***

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? (m.in.):

  *Strona lewa:

  - pr?downica wodna 75
  - 2x pr?downica wodna 52
  - prze???cznik 75/52
  - 3x w??? t??oczny W-52
  - 2x w??? t??oczny W-52 ?? kr??tki
  - ta??ma odgradzaj?ca

  *Strona prawa:

  - skokochron
  - 2x szelki zabezpieczaj?ce Florian CA151
  - 6x pacho??ek
  - pilarka spalinowa Stihl MS 250
  - 2x amortyzator bezpiecze??stwa
  - 2x kanister
  - w??? do pompowania k????
  - przew??d elektryczny ?? przed??u??acz 230V
  - korba do ko??a zapasowego
  - klucz do k???? ?? rurka
  - zestaw do pilarki
  - 3x linka gospodarcza

  *Podest roboczy:

  - drabinka
  - 6x podk??ady pod podpory
  - 2x kliny pod ko??a
  - miot??a
  - 2x saperka

  *Kabina:

  - radiostacja analogowa Motorola GM 360
  - ga??nica proszkowa 2kg
  - lewarek + dr???ek
  - tr??jk?t
  - 2x d??wignia do rozdzielacza
  - dr???ek do podestu
  - n???? ??ycia
  - lizak do kierowania ruchem