Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 470[O] - Komenda Powiatowa PSP w Ole??nie

  471[O]92 - SLRR - Volkswagen Transporter T4 [OPIS]
  Numer operacyjny: 471[O]92
  Numer rejestracyjny: CEA 7717

  ***

  Podwozie: Volkswagen Transporter T4
  Nap?d: 4x2
  Ilo??? miejsc: 3
  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a

  *Sprz?t ???czno??ci

  - radiostacja samochodowa analogowa Motorola GM 300

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  - belka ??wietlno-d??wi?kowa  Elektra LZ 2OGW
  - lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX 11 (maszt)
  - lampa pojedyncza obrotowa Elektra LBO-10T (ty??)
  - generator sygna????w d??wi?kowych Elfir ZURA PS-100R

  ***

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? (m.in.):

  *Skrytka boczna:
  - 2x kombinezon pszczelarski
  - 2x zabezpieczenie na poduszk? powietrzn? kierowcy
  - 4x s??upek odgradzaj?cy
  - latarka Vulcan
  - torba PSP-R1
  - zestaw szyn Kramera
  - komplet klin??w drewnianych
  - 5x podpinka w???owa
  - butla powietrzna do wysuwania masztu o??wietleniowego
  - reduktor powietrza do butli
  - agregat pr?dotw??rczy
  - kanister 5l
  - skrzynka narz?dziowa
  - 2x ga??nica proszkowa 6kg ABC

  *Skrytka tylna:
  - zapora sorpcyjna
  - osprz?t do noszy
  - 2x okulary ochronne
  - 2x r?kawice gumowe
  - 6x worek na odpady
  - linka ratownicza