Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Lotniskowa S??u??ba Ratowniczo-Ga??nicza Portu Lotniczego Lublin

  R001 ?? GCBAPr 6/75/250 ?? Oshkosh New Striker 1500 (4x4)
  Oshkosh New Striker to seria wysoko wyspecjalizowanych lotniskowych pojazd??w ratowniczo ?? ga??niczych, budowanych przez Oshkosh Corporation, w Appleton w Wisconsin. Producent oferuje 3 modele pojazd??w oznaczone wed??ug pojemno??ci zbiornika wody (w galonach): 1500 (4x4), 3000 (6x6) i 4500 (8x8). Pojzady nale???ce do Portu Lotniczego Lublin, s? jedynymi tego typu w Polsce i by??y pierwszymi w Europie (obecnie ju?? kilka lotnisk na starym kontynencie u??ytkuje Strikery).

  R001 to mniejszy z dw??ch ameryka??skich ??braci? pe??ni?cych s??u??b? w Lotniskowej S??u??bie Ratowniczo Ga??niczej w Porcie Lotniczym Lublin, kt??ry to de facto znajduje si? w ??widniku. Duet Striker 1500 wraz z wi?kszym 3000 s? pojazdami pierwszego rzutu na terenie lotniska oraz podstawowymi narz?dziami pracy stra??ak??w z tamtejszej LSRG.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBAPr 6/75/250

  * * *

  Numer operacyjny: R001
  Numer rejestracyjny: LU 5452W

  * * *

  Podwozie: Oshkosh Striker
  Rocznik: 2012
  Nap?d: 4x4 (kat III Terenowe)
  Zawieszenie: niezale??ne TAK-4 o skoku ko??a do 40,6 cm
  K?t natarcia: 300
  K?t zej??cia: 300
  Silnik: wysokopr???ny, Deutz TCD V8,16 litr??w, Euro 5
  Moc: 697 KM
  Skrzynia bieg??w: automatyczna,7 biegowa, Alison 4800 EVS
  Wymiary (cm): d??. 1082; szer. 300; wys. 356
  Rozstaw osi (cm): 556
  DMC (kg): 28123
  Maks. dop. obc. osi przedniej (kg): 14061
  Maks. dop. obc. osi tylnej (kg): 14061
  Kabina: pojedyncza, w uk??adzie 1+3 z kierownic? w centralnej cz???ci

  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy: Will Burt (USA)
  -szperacz pogorzeliskowy: 2x przy DWP dachowym
  -o??wietlenie pola pracy
  -wska??niki ilo??ci ??rodk??w ga??niczych LED na zabudowie
  -nawigacja GPS

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -terminal mobilny Sepura SGR 3900 Tetra
  -radiotelefon nasobny Sepura Tetra

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -lampa pojedyncza 4x Whelen
  -lampa kierunkowa 10x LED Whelen
  -modulator Whelen
  -g??o??nik Whelen

  * * *

  *Zabudowa: Oshkosh Corporation (USA)
  *Rok zabudowy: 2012
  *Technologia: Kompozyt

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 5678 litr??w (1500 galon??w)
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 795 litr??w (210 galon??w)
  -autopompa: jednostopniowa Waterous CRUQB, o wydajno??ci 7511 l/min, przy ci??nieniu 1657 kPA
  -DWP na dachu: Williams Fire & Hazard (USA), o wydajno??ci 6000/3000 l/min z mo??liwo??ci? podawania proszku ga??niczego, sterowane elektrycznie systemem Linak
  -DWP w zderzaku: Williams Fire & Hazard (USA), o wydajno??ci 1000 l/min z mo??liwo??ci? podawania proszku ga??niczego, sterowane elektrycznie systemem Linak
  -szybkie natarcie: 2x 46m, o wydajno??ci 470 l/min
  -zraszacze

  *Agregat proszkowy

  - 250 Kg

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:
  -zestaw PSP-R1
  -deska ortopedyczna
  -armatura wodno - pianowa;
  -aparaty ODO
  -sorbent
  -miot??y
  -sprz?t burz?cy
  -urz?dzenie combi Lukas Edraulic