Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Wybuch gazu w bloku mieszkalnym - Warszawa, ul. Globusowa 23 - 22.05.2008

  22 maja o godzinie 15.39 czterokondygnacyjn? kamienic? przy ul Globusowej 23 wstrz?sn???a eksplozja. Na zewn?trz budynku zosta??y wyrzucone dwie osoby, wylecia??y okna, kraty i sprz?t codziennego u??ytku. W promieniu kilkudziesi?ciu metr??w zosta??y porozrzucane od??amki szyb i framugi okienne. P??omienie obj???y cz???? parteru i pierwszego pi?tra. W wyniku wybuchu, na parterze przesta??y istnie? trzy ??ciany dzia??owe, zniszczeni uleg??y dwa stropy: pomi?dzy piwnic? i parterem oraz parterem i pierwszym pi?trem. Po??ar i dym odci??? drog? ewakuacyjn? kilkunastu osobom, kt??re w oknach oczekiwa??y na pomoc.

  Po przyje??dzie na miejsce zdarzenia ratownicy z JRG 2 i JRG 7 ustawili pod oknami dwa skokochrony. Jednocze??nie przyst?pili do gaszenia p??omieni wydobywaj?cych si? z okien. Na poduszki ratownicze skoczy??o siedem os??b, jedna zosta??a ewakuowana z trzeciego pi?tra w koszu podno??nika, dwie zosta??y wyprowadzone po klatce schodowej. Po udzieleniu poszkodowanym pierwszej pomocy, ratownicy PSP sukcesywnie przekazywali ich Pogotowiu Ratunkowemu.

  Stra??acy prowadz?cy akcj? wewn?trz budynku, po przeszukaniu wszystkich pomieszcze?? potwierdzili, ??e nikt nie zosta?? wewn?trz.

  Po zako??czeniu akcji ga??niczej, kilkugodzinne prace rozbi??rkowe pozwoli??y na usuni?cie z budynku pozosta??o??ci po zniszczonych stropach i ??cianach.

  Akcj? kierowa?? z-ca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Bogdan ?asica. W dzia??aniach ratowniczo-ga??niczych uczestniczy??o 78 ratownik??w PSP.
  [??r??d??o - KM PSP w Warszawie]

  Si??y i ??rodki:
  220[m]90 SLOp Subaru Forster
  250[w]22 GBA Renault Midlum
  250[w]26 GCBA Man 18.280
  250[w]56 SBus Autosan
  300[w]90 SLDi? MB Vito
  301[w]44 SRt Magirus + przyczepka GPR
  302[w]22 GBA Volvo 614
  302[w]87 SCKn Renault Kerax + kontener wodny
  302[w]86 SCKn Renault Kerax + kontener o??wietleniowy
  302[w]90 SLOp Ford Focus Kombi
  304[w]50 SPgaz Renault Midlum
  307[w]22 GBA Renault Midlum
  307[w]25 GCBA Man 18.280 LE
  307[w]53 SHD 37 MB Econic
  308[w]71 SLRmed VW T4 + przyczepka z namiotem pneumatycznym
  308[w]72 SLRmed Ford Transit
  308[w]99 SLBus Ford Transit
  309[w]90 SLOp Ford Focus Kombi
  316[w]51 SD 30 Iveco Magirus
  10 karetek pogotowia (9 z WSPR i 1 z OSP Bemowo)
  2x MB Sprinter ?? Pogotowie Energetyczne
  Zespo??y Pogotowia Gazowego
  Za??oga NR ZTM
  Oraz ogromne si??y Policji i Stra??y Miejskiej