Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [C] - woj. kujawsko - pomorskie > 300[C] - Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy > 301[C] - JRG nr 1 Bydgoszcz

  *301[C]21 - GBA 2/30 - Volvo FL614/Wawrzaszek [OPIS]
  GBA Volvo zosta??o sfotografowane w ostatnich tygodniach swojej wiernej s??u??by. Zosta??o ju?? zast?pione nowym GBA MAN TGM/Stolarczyk. Ma za sob? pi?kn? kart? s??u??by w bydgoskiej PSP, widzia??o niejeden po??ar czy wypadek. Twarde, solidne i - jak na koniec lat 90. - nowocze??nie wykonane auto, r??wnie?? w Bydgoszczy zebra??o pozytywne opinie. Do samego ko??ca - mimo ??e od jakiego?? czasu w jednostce znajdowa?? si? ju?? nowy GBAPr MAN/Moto-Truck, kt??ry zast?pi?? kultowe lekkie auto Mercedes/Rosenbauer - to w??a??nie Volvo by??o samochodem pierwszego rzutu bydgoskiej ??jedynki?. Wyposa??one by??o we wszystko, co porz?dny ??21? mie? powinien: od szerokiej gamy sprz?tu ga??niczego, poprzez wydajny wentylator, 2 wysokoci??nieniowe zwijad??a szybkiego natarcia, 2 drabiny (wysuwana oraz nasadkowa) po ??redni zestaw hydrauliczny. Co wi?cej, ten samoch??d mia?? jeszcze jeden atut, obecnie coraz rzadszy w PSP: przydzielono mu na sta??e pe??n?, tj. 6-osobowa obsad?.

  W??z w???czono w struktury COO i WBO, w tym w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Bydgoszcz 1.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-2000-8/3000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2/30

  * * *

  Numer operacyjny: 301[C]21
  Numer rejestracyjny: BCV 2376

  * * *

  Podwozie: Volvo FL614
  Rocznik: 1998
  Nap?d: 4x2 (kat. I - miejskie)
  Skrzynia bieg??w: manualna

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - maszt o??wietleniowy 4x500W
  - szperacz pogorzeliskowy
  - o??wietlenie pola pracy
  - ogrzewanie postojowe
  - nawigacja

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360
  - radiotelefon nasobny Motorola GP-360 ?? 6 szt.

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  - 2x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000
  - 2x lampa pojedyncza obrotowa Elektra LBO-2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - modulator Elfir ZURA PS-100R
  - g??o??nik Elektra/Elfir

  * * *

  *Zabudowa: ISS Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  *Technologia: klasyczna, stalowo-aluminiowa

  - zbiornik wody o poj.: 2000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 200 l
  - autopompa: dwuzakresowa Ruberg, o wyd. 300 l/min @ 8 bar; 250 l/min @ 40 bar
  - 2x wysokoci??nieniowe szybkie natarcie
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (lewa strona, dach)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  - zestaw hydrauliki si??owej Weber (pompa spalinowa dwu narz?dziowa, no??yce, rozpieracz, 2x rozpieracz kolumnowy, mini-no??yce, wywa??arka, osprz?t)
  - drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa 10-metrowa
  - drabina nasadkowa ?? 2 prz?s??a
  - agregat pr?dotw??rczy
  - wentylator spalinowy
  - 2x pilarka spalinowa
  - pi??a do stali i betonu
  - zestaw PSP R-1 + deska
  - 5x AOUO (4 w oparciach)
  - elektryczna pompa zanurzeniowa
  - armatura wodna i pianowa
  - 6x W-75-20-?A (120 m)
  - 9x W-52-20-?A (180 m)
  - w???e ssawne
  - t??umice
  - ga??nice
  - sprz?t burz?cy i pionierski
  - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia