Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Jawidzu

  468[L]24 ?? GBA 4,6/30 ?? MAN TGM 18.340/Moto-Truck [OPIS]
  Fabrycznie nowy MAN do OSP Jawidz trafi?? w 2017 roku i zast?pi?? wys??u??onego stara 244/JZS. Jest to jeden z 43 pojazd??w ratowniczo ?? ga??niczych, zakupionych dla jednostek OSP z wojew??dztwa lubelskiego w 2017 roku, przy udziale ??rodk??w RPO. Zakup samochodu zosta?? wsp????finansowany ze ??rodk??w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dzia??anie 6.1 RPO na lata 2014-2020.

  ??redni ga??niczy MAN posiada m.in. zbiornik na wod? o pojemno??ci 4600 litr??w czy zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas, co czyni go samochodem uniwersalnym, wyje??d??aj?cym jako pierwszy rzut do wszelkiego rodzaju zdarze??.

  * * *

  Numer operacyjny: 468[L]24
  Numer rejestracyjny: LLE 31828

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-4600-8/3000-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 4,6/30

  * * *

  Podwozie: MAN TGM 18.340 4X4 BB
  Rocznik: 2017
  Nap?d: 4x4, kat. II 
  Silnik: wysokopr???ny, Euro 6, o mocy 250 kW/340 KM
  Uk??ad miejsc w kabinie: 1+1+4
  DMC: 18100 kg

  *Wyposa??enie samochodu: 

  - 4 lampy dalekosi???ne Wesem
  - maszt o??wietleniowy LED 2 x 216 W, IP 67,
  - szperacz pogorzeliskowy
  - o??wietlenie pola pracy LED
  - kamera cofania
  - wyci?garka elektryczna KingOne Winch, model TDS 16.5, o maks. uci?gu 7485 kg i d??ugo??ci liny 27 m

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy cyfrowo-analogowy
  - radiotelefony nasobne Motorola

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - Belka PW Gamet PRISM 54 W
  - 4x lampa kierunkowa LED
  - generator sygna????w d??wi?kowych: Gamet GAM 150R

  * * *

  *Zabudowa: Moto-Truck Leszek Chmiel, Kielce
  *Rok zabudowy: 2017
  *Technologia: stalowo-kompozytowa

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 4600 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 460 l
  - autopompa: Moto-Truck HMT A24/10-4/40; dwuzakresowa; o wyd. 2970 l/min @ 8 bar oraz 470 l/min @ 40 bar
  - DWP 16 Moto-Truck
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m (prawa strona)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
  - 1x nasada tankowania/ssania ??rodka pianotw??rczego 52 (lewa strona)
  - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach)
  - zraszacze (dwie pary)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Lukas kombi
  - motopompa p??ywaj?ca 
  - motopompa szlamowa
  - agregat pr?dotw??rczy
  - 2x pilarka spalinowa do drewna
  - pi??a do stali i betonu 
  - 4x AODO ?? w oparciach w kabinie
  - zestaw PSP-R1
  - armatura wodna i pianowa
  - w???e t??oczne 75
  - w???e t??oczne 52
  - w???e ssawne 110
  - ga??nice proszkowe
  - latarki
  - sprz?t pionierski i burz?cy
  - t??umice
  -mostki przejazdowe
  - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia