Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 410[D] - Dzier??oni??w

  411[D]22 ?? GBA 2,5/20 ?? MB Atego 1325/Szcz???niak [OPIS]
  Mercedes w zabudowie PS Szcz???niak stanowi drugi rzut do zdarze??. Ze wzgl?du na brak na wyposa??eniu w jednostce ci???kiego samochodu ga??niczego (GCBA MAN TGS 26.440/Stolarczyk nie wr??ci?? do s??u??by po uszkodzeniu cz???ci zabudowy w 2015 roku przy po??arze ??cierniska) to w??a??nie ten pojazd wraz z 11-21 stanowi? podstawow? sekcj? zar??wno do zdarze?? z zakresu ratownictwa drogowego, jak i wszelkiego rodzaju po??ar??w.


  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/20

  * * *

  Numer operacyjny: 411[D]22
  Numer rejestracyjny: DDZ 35GL

  ***

  Podwozie: Mercedes Benz Atego 1325 AF
  Rok produkcji: 2004
  Nap?d/kategoria: 4x4, kat. II - uterenowiony
  DMC: 14.000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 5.600 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 10.400 kg
  Masa w??asna: 8520 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - o??wietlenie pola pracy
  - wyci?garka Super Winch 14.0 (uci?g: 6 300 kg; d??ugo??? liny: 30 m)
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W
  - gniazdo i statyw szperacza pogorzeliskowego (prz??d)
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy (Webasto)
  - nawigacja GPS
  - fala ??wietlna

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360
  - radiotelefony nasobne Motorola 

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza LED Elektra LBL-2000
  - 1x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000 (ty??)
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - g??o??nik Elektra
  - modulator Elfir ZURA 1120/24
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  Zabudowa: BPS Zbigniew Szcz???niak
  Rok zabudowy: 2005
  Nr seryjny: 409

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 2.500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250 l
  - autopompa: Waterous, dwuzakresowa; 2000 l/min @ 8 bar
  - wysokoci??nieniowa linia SN 60 (prawa strona)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach
  - 1x nasada ssawna 110 (ty??)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (ty??)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pian. 52 (ty??, dach)
  - DWP

  * * *


  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa hydrauliczna, no??yce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy,) + osprz?t
  - drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa 10-metrowa 
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - agregat pr?dotw??rczy
  - wentylator oddymiaj?cy 
  - pilarka ??a??cuchowa STIHL
  - pi??a do stali i betonu STIHL
  - 3 szt. AOUO (w skrytce) + butle zapasowe
  - w???e t??oczne W52 
  - w???e t??oczne W75
  - w???e ssawne 110
  - ga??nice proszkowe 
  - t??umice 
  - hydronetka
  - zestaw PSP R-1 + deska
  - narz?dzia 
  - armatura wodna i pianowa
  - sprz?t burz?cy 
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia

  * * *
  Opracowanie w??asne