Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Nowej Woli

  OSP KSRG Nowa Wola
  Nowa Wola to wie?? le???ca w gminie Serniki, w powiecie lubartowskim, w wojew??dztwie lubelskim. Miejscowo??? zamieszkuje ok 980 ludzi a ca??? gmin? ok 4900 os??b. Na terenie gminy wyst?puj? typowe zagro??enia dla obszar??w wiejskich. 

  OSP Nowa Wola to jednostka typu S-2, w???czona w struktury KSRG, jako jedyna z gminy Serniki. W 2018 roku jednostka obchodzi??a okr?g??? rocznic? 70 lat istnienia. W stra??y dzia??a kobieca dru??yna po??arnicza.

  Wyposa??enie:
  459[L]19 - GBA 3/30 ?? Iveco Eurocargo 15-280/Moto-Truck
  459[L]20 - SLKw - Ford Transit/Frank Cars 

  Dzi?kujemy wszystkim stra??akom z OSP Nowa Wola za ??wietn? atmosfer?, w??o??ona prac? i po??wi?cony czas.