Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Nowej Woli

  459[L]19 - GBA 3/30 ?? Iveco Eurocargo 15-280/Moto-Truck
  Jest to jeden z 43 pojazd??w ratowniczo ?? gasniczych, zakupionych dla jednostek OSP z wojew??dztwa lubelskiego w 2017 roku, przy udziale ??rodk??w RPO. Zakup samochoduu zosta?? wp????finansowany ze ??rofdk??w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dzia??anie 6.1 RPO na lata 2014-2020. W jednostce Iveco zast?pi??o wiekowego Jelcza 004.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-3000-8/31000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 3/30

  * * *

  Numer operacyjny: 459[L]19
  Numer rejestracyjny: LLB 52998

  * * *

  Podwozie: Iveco Eurocargo 15-280
  Rocznik: 2017
  Nap?d: 4x4 (kat. II)
  Silnik: F4AFE611C - EURO 6, 280 KM
  Skrzynia bieg??w: manualna
  DMC: 15.000 kg

  *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy  z lampami typu LED 2 x 216 W  
  - wyci?garka elektryczna
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - fala ??wietlna
  - nawigacja
  - o??wietlenie pola pracy 
  - sztywny hol

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy Motorola
  - 4x radiotelefon nasobny Motorola

  * * *

  *Zabudowa: Moto-Truck Leszek Chmiel, Kielce

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 3000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 300 l
  - autopompa:  HMT 24/10-4/40 , o wyd. 2960 dm3/min - 8 bar, 470 dm3/min - 40 bar
  - DWP-16 Moto-Truck
  - dozownik ??rodka pianotw??rczego Moto-Truck DSP-200 
  - szybkie natarcie 60m
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - asada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - nasada tankowania hydrantowego 75 
  - nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 
  - zraszacze podwoziowe ?? 2x 2 szt. (prz??d, ??rodek)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Lukas (pompa spalinowa jednonarz?dziowa, no??yco ?? rozpieracz, przewody)
  - drabina nasadkowa 
  - motopompa szlamowa
  - motopompa p??ywaj?ca
  - 4x AODO 
  - wentylator spalinowy 
  - 2x pilarka ??a??cuchowa STIHL
  - pi??a do stali i betonu STIHL 
  - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna 
  - armatura wodna i pianowa
  - odcinki W52
  - odcinki W75 
  - ga??nice proszkowe
  - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia 
  - przeno??ny zestaw o??wietleniowy
  - sprz?t burz?cy i pionierski, narz?dzia
  -t??umice
  -sorbent