Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [F] - woj. lubuskie > OSP Cybinka (KSRG)

  399[F]05 - SLOn-8 - ??uk A1511/Osiny
  Wyprodukowany w 1988 r. lekki samoch??d specjalny o??wietleniowy ??uk s??u??y?? wcze??niej w ZSP/JRG PSP w S??ubicach (nr op. 11-07-14/391[F]46), a kilka lat temu przekazano go do OSP Cybinka. Nadal mo??e zatem s??u??y? w akcjach na terenie powiatu w przypadku zapotrzebowania na dodatkowy sprz?t o??wietleniowy.


  *Oznaczenie po??arnicze wg PN-79: SOn-8/SLOn-8
  *Podwozie: ??uk A-11B (A1511) z 4-cylindrowym silnikiem benzynowym S21 o mocy 70 KM
  *Rocznik: 1988
  *Skrzynia bieg??w: 3+R
  *Uk??ad jezdny: 4x2
  *Nadwozie: dwusegmentowe sk??adaj?ce si? z kabiny kierowcy i zabudowy specjalnej
  *Ilo??? miejsc: 2 (1+1)
  *Masa ca??kowita: 2420 kg
  *Pr?dko??? maks: 95 km/h

  *o??wietlenie: 2x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-11
  *syrena dwutonowa Belma

  * * *

  *Zabudowa: ZBM ??Osiny?
  *Rok zabudowy: 1988/1989
  *Agregat pr?dotw??rczy: typ PAD 83/400, prod. KZME ??Karelma? Piechowice; moc 8 kW, masa 800 kg, napi?cie 400/230 V
  *6-metrowy maszt teleskopowy z naja??nicami (6x1000W) wysuwany hydraulicznie, z r?czna regulacj? wysoko??ci zespo????w reflektor??w w pozycji roboczej [brak jednej naja??nicy]