Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [F] - woj. lubuskie > OSP Cybinka (KSRG)

  399[F]03 - GBA 2,5/16 - Star 266/Osiny
  Star 266 to drugi wyjazd OSP Cybinka. Pojazd trafi?? do OSP z Nadle??nictwa Cybinka w 2002 r., w??wczas by?? to jeszcze GBM z motopomp? PO-5. W 2010 roku przeszed?? karosacj? w ??macierzystej? firmie Osiny, dzi?ki czemu stal si? o wiele nowocze??niejszym i bardziej funkcjonalnym wozem, wyposa??onym ju?? w autopomp? A16/8 i szereg udogodnie??, jak np. mocowania na AODO w oparciu ??awki czy zraszacze podwoziowe. Z pierwotnej wersji pozosta??o za to masywne orurowanie przednie, pozwalaj?ce na forsowanie ro??linno??ci w lasach lub na polach, w tym nawet mniejszych drzew.

  Star, mimo i?? przeznaczony jest g??ownie do dzia??a?? ga??niczych w terenie i przewozi nieco mniej sprz?tu ni?? Mercedes, r??wnie?? jest wyposa??ony mo??liwie uniwersalnie. Wyr????nia go lekki zestaw hydrauliczny Holmatro. Z racji przeznaczenia, Stara wyposa??ony jest w dodatkow?, ??le??n?? radiostacj? popularnej w tym segmencie marki Yaesu. Dzi?ki niej mo??liwe jest nawi?zanie ???czno??ci w sieci Las??w Pa??stwowych.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: M-3-6-2500-8/1600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/16

  * * *

  Numer operacyjny: 399[F]03
  Numer rejestracyjny: FSL 13GY
  Pierwotny numer rejestracyjny: ZGB 175E

  * * *

  Podwozie: Star 266
  Rocznik: 1990
  Nap?d: 6x6 (kat. III)
  Skrzynia bieg??w: typ S5-45 (licencja ZF), manualna, 5+R
  Liczba/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  DMC: 10850 kg (w terenie)
  Rozstaw osi: 2970+1250 mm

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - sk??adany maszt o??wietleniowy sprawiany za pomoc? pompki r?cznej (Teklite) + lampy 2x500W
  - szperacz pogorzeliskowy (2 lampy)
  - o??wietlenie pola pracy (6 lamp halogenowych)
  - fala ??wietlna

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy Motorola GM300
  -radiotelefon samochodowy Yaesu (???czno??? w sieci Las??w Pa??stwowych)
  - radiotelefony nasobne HYT

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  - belka Elektra LZP 2OGW (2x lampa obrotowa)
  - lampa pojedyncza Elektra LBO-2000
  - 4x lampa kierunkowa stroboskopowa (2x prz??d, 2x ty??)
  - modulator Elfir ZURA 1120/24
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  * * *

  *Zabudowa: PPHU ??Osiny? s.c.
  *Rok zabudowy: 2010
  *Technologia: klasyczna

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 2500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 150 l
  - autopompa: A16/8
  - DWP dachowe
  - szybkie natarcie (30 m)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach, pod zabudowa)
  - 1x nasada ssawna 110 (ty??)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego (ty??)
  - 1x nasada ??rodka pianotw??rczego 52 (przedzia?? autopompy)
  - zraszacze podwoziowe (2x prz??d, 2x ??rodek)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Holmatro (pompa spalinowa, no??yco-rozpieracz, rozpieracz kolumnowy)
  - motopompa p??ywaj?ca
  - motopompa szlamowa
  - agregat pr?dotw??rczy
  - pilarka ??a??cuchowa
  - 2x AODO (w oparciach)
  - drabina nasadkowa DN-2,73 (4 prz?s??a)
  - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna
  - w???e t??oczne W75 i W52
  - ga??nice proszkowe i ??niegowe
  - armatura wodna i pianowa
  - sprz?t burz?cy i pionierski
  - sanie lodowe ratownicze (deska lodowa)