Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [F] - woj. lubuskie > OSP Cybinka (KSRG)

  399[F]01 - GBA 2,5/16 - MB Atego 1325AF/Stolarczyk
  Pierwszowyjazdowy samoch??d OSP Cybinka. Zosta?? wyprodukowany w 2006 r. i jest jednym z 13 pojazd??w dostarczonych do OSP woj. lubuskiego w ramach projektu ??INTERREG IIIA Polska (woj. lubuskie) ?? Kraj Zwi?zkowy Brandenburgia 2004-2006? i jednym z dw??ch, kt??re trafi??y do powiatu s??ubickiego (drugi znajduje si? w OSP G??rzyca). Pozosta??e powiaty otrzyma??y po 1 wozie (patrz lista na dole). W Cybince nowy nabytek zast?pi?? weterana jednostki - Stara P244L (Jelcz 008) GBM 2,5/8, pochodz?cego z ko??ca lat 80., kt??ry przekazany zosta?? do OSP Grzmi?ca (gm. Cybinka).

  Mercedes przewozi zar??wno sprz?t ga??niczy, jak i ratownictwa technicznego. Co ciekawe, podobnie jak terenowy Star, wyposa??ony jest w dodatkow? radiostacj? (Vertex), przeznaczon? do nawi?zywania ???czno??ci w sieci Las??w Pa??stwowych. Charakterystyczne dla zabudowy jest z kolei umieszczenie skrzyni na sprz?t pod powierzchni? dachu. Spora cz???? wyposa??enia przewo??ona jest w zamykanych skrzyniach, co pozwala na zachowanie nale??ytego porz?dku w skrytkach.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: M-2-6-2500-8/1600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/16

  * * *

  Numer operacyjny: 399[F]01
  Numer rejestracyjny: FSL 99AN

  * * *

  Podwozie: Mercedes-Benz Atego 1325 AF
  Rocznik: 2006
  Nap?d: 4x4 (kat. II)
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 250 KM
  Skrzynia bieg??w: manualna, 6-cio biegowa
  DMC: 14 000 kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - maszt o??wietleniowy (sk??adany/sprawiany pompk? r?czn?) + lampy 2x500W
  - wyci?garka
  - fala ??wietlna

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy Motorola
  - radiotelefon samochodowy Vertex (???czno??? w sieci Las??w Pa??stwowych)
  - radiotelefony nasobne HYT

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  - 3x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-2000
  - 2x lampa kierunkowa stroboskopowa Wesem (grill)
  - 2x lampa kierunkowa stroboskopowa Elektra (ty??)
  - g??o??nik Elektra/Elfir
  - modulator Elfir ZURA 1120/24

  * * *

  *Zabudowa: PUH Miros??aw Stolarczyk, Kielce
  *Technologia: klasyczna

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 2500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego o poj.: 250 l
  - autopompa: A16/8 ze stopniem wysokiego ci??nienia (Stolarczyk)
  - DWP Stolarczyk
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie (60 m)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, ty??)
  - zraszacze podwoziowe (2x z przodu, 2x pod zabudow?)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Holmatro (pompa spalinowa, no??yce, no??yco-rozpieracz)
  - agregat pr?dotw??rczy
  - motopompa szlamowa
  - pilarka ??a??cuchowa Stihl
  - pi??a do stali i betonu Stihl
  - wentylator osiowy Ramfan
  - 4x AODO (w kabinie)
  - kamera termowizyjna EVOLUTION 5800 MSA
  - detektor wielogazowy MultiPro
  - drabina ratownicza wysuwana dwuprz?s??owa 10 m
  - drabina nasadkowa DN-2,73 (2 prz?s??a)
  - zestaw PSP R1 + deska ortopedyczna
  - zestaw klin??w
  - mostki przejazdowe
  - ga??nice proszkowe i ??niegowe
  - t??umice
  - w???e t??oczne W75 i W52
  - w???e ssawne 110 i 75
  - armatura wodna i pianowa
  - sprz?t burz?cy i pionierski
  - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia
  - zestaw narz?dzi
  - kombinezony pszczelarskie (2 szt.)
  - zestaw neutralizator??w do substancji ropopochodnych
  - dozownik sorbent??w

  * * *

  Lista jednostek, kt??re otrzyma??y GBA 2,5/16 MB Atego/Stolarczyk z programu INTERREG IIIA: pow. s??ubicki - OSP Cybinka, OSP G??rzyca; pow. gorzowski - OSP Witnica; pow. sul?ci??ski - OSP Torzym, pow. strzelecko-drezdenecki - OSP Drezdenko; pow. mi?dzyrzecki - OSP Przytoczna; pow. ??wiebodzi??ski OSP D?br??wka Wlkp.; pow. kro??nie??ski OSP W???yska; pow. zielonog??rski OSP ??widnica; pow. nowosolski - OSP Bytom Odrz.; pow. ??arski - Zary-Kunice; pow. ??aga??ski ?? OSP Gozdnica; pow. wschowski - OSP S??awa.