Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 460[P] - KP PSP K?pno
  Click to view full size image
  461[P]53 - SHD-21 - Volvo FL6/Bumar-Koszalin
  Konstrukcja PMT 210D to 21 metrowym wysi?gnik ratowniczy, kt??ry ma ???czy? w??a??ciwo??ci podno??nika z autodrabin?. Mo??e pracowa? on tylko na jednej p??aszczy??nie, co jest charakterystyczne dla drabin mechanicznych, a jednocze??nie posiada du??y kosz oraz suchy pion. Minusem jest wolniejszy czas sprawiania oraz wi?ksza ilo??? elektroniki ni?? w przypadku drabiny. Egzemplarze te cechowa??y si? te?? du??? awaryjno??ci?. Obecnie firma Bumar Koszalin nie produkuje ju?? tego typu podno??nik??w po??arniczych.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SHD-21
  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: S-1-2-21/10-0-1

  * * *

  Podwozie: Volvo FL6 180
  DMC: 10.200 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.000 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 7.800 kg
  Rocznik: 2001
  Uk??ad miejsc: 1+1

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - nasada zasilaj?ca 75
  - suchy pion
  - DWP
  - nasada 52 w koszu
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - radiostacja samochodowa Motorola GM 360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza Federal Signal
  - lampa pojedyncza LBO 14
  - 2x lampa kierunkowa stroboskopowa Federal Signal
  - g??o??nik tubowy
  - modulator Federal Signal AS 320

  * * *

  Zabudowa: Fabryka Maszyn Bumar-Koszalin S.A., Koszalin
  Rok zabudowy: 2001
  Typ: Podno??nik po??arniczy PMT-210D

  Max. wysoko??? robocza: 21 m
  Max. ud??wig kosza: 200 kg

  * * *

  Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):
  - 2x pi??a do drewna
  - pr?downica Turbo JET
  - pr?downica pianowa PP-4/15
  - 4x w??? W-75
  - 2x w??? W-52
  - w??? do pompowania k????
  - 3x klucz do k????
  - klucz do ???cznik??w
  - d??wignia podno??nika
  - przeno??ny reflektor
  - prze???cznik 75/52
  - 2x szelki bezpiecze??stwa
  - szpadel
  - ta??ma ostrzegawcza
  - linka ratownicza
  - linka gospodarcza
  - ubranie pilarza