Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 460[P] - KP PSP K?pno
  Click to view full size image
  461[P]40 ?? SLRt ?? MB Sprinter 519 CDI/Szcz???niak
  Samoch??d ratownictwa technicznego na podwoziu Mercedesa zast?pi?? na prze??omie 2012/2013 popularnego w Wielkopolsce lekkiego Stara 8.157. Nowy technik wyposa??ony r??wnie?? w zbiornik na wod? o pojemno??ci 200 l i kanister na ??rodek pianotw??rczy o pojemno??ci 20 l. Na dachu samochodu znajduje si? podest ratowniczy przydatny m.in. podczas wypadk??w samochod??w ci???arowych.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SLRt
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratownictwa technicznego L-1-6-1-0-1

  ***

  Podwozie: Mercedes Benz Sprinter 519 CDI
  Rok produkcji: 2012
  DMC: 5.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 1.850 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 3.500 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy 2x1000W
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - wyci?garka elektryczna Dragon Winch 10000 (prz??d pojazdu)
  - nawigacja GPS
  - radiostacja samochodowa Motorola GM 360
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka Elfir LED EP
  - lampa pojedyncza Elektra LBL 2000
  - 2x lampa kierunkowa Elektra LBLK 4/3
  - generator sygna????w d??wi?kowych ZURA 5120/24

  ***

  ***

  Zabudowa: BPS Zbigniew Szcz???niak
  Numer seryjny: 1085
  Masa w??asna pojazdu: 3.480 kg


  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 200 l
  - kanister ??rodka pian. 20 l
  - agregat wysokoci??nieniowy Vanguard 65 l/min. ?? 40 bar
  - dozownik r?czny 3% - 6%
  - szybkie natarcie 60 m
  - 1x nasada W-52

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? (m.in.):
  - zestaw PSP-R2
  - kamizelka KED
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa, no??yce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, przewody, wspornik progowy, mata)
  - 2x AODO
  - 2x butle zapasowe do AODO
  - 4x podk??ady
  - 2x kliny
  - 4x poduszki wysokoci??nieniowe
  - zabezpieczenie poduszki powietrznej
  - 3x zbijak do szyb
  - n???? do pas??w
  - pi??a do stali i betonu
  - pi??a ratownicza
  - pi??a do drewna
  - sorbent + w??zek
  - detektor gazu
  - 2x linka gospodarcza
  - siekiera
  - ??om
  - no??yce do drutu
  - bosak
  - m??otek
  - miot??a
  - 2x wodery
  - ga??nica proszkowa 5kg
  - 3x ga??nica proszkowa 6kg
  - 2x klucz do ???cznik??w
  - 2x w??? W-52
  - lampy ostrzegawcze
  - 7x pacho??ek
  - ta??ma ostrzegawcza
  - podest ratowniczy (na dachu)
  - drabinki aluminiowe
  - 7x latarka