Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 460[P] - KP PSP K?pno
  Click to view full size image
  461[P]25 ?? GCBA 5/40 ?? MAN LE 18.280/Stolarczyk
  Ci???ki samoch??d ga??niczy na podwoziu MAN LE 18.280, oczywi??cie w zabudowie firmy Stolarczyk.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/40
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-10/4000-1

  ***

  Podwozie: MAN LE 18.280 4x2 BB
  Rok produkcji: 2005
  Nap?d: 4x2
  DMC: 18.000 kg
  DMC z przyczep?: 30.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 7.100 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 11.500 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy 4x500W
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja GPS
  - radiostacja Motorola GM 360
  - radiotelefony nasobne Motorola

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza Elektra LBX 2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - generator sygna????w d??wi?kowych ZURA 1120/24
  - g??o??nik Elfir
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  Zabudowa: Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce
  Rocznik: 2005

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:
  - zbiornik wody 5.000 l
  - zbiornik ??rodka pian. 500 l
  - autopompa: dwuzakresowa Rosenbauer NH 40 o wydajno??ci 4000 l/min. ?? 10 bar, 400 l/min. ?? 40 bar
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m
  - DWP Stolarczyk 24
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 4x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, ty?? pojazdu)
  - 4 zraszacze (2 z przodu, 2 w ??rodkowej cz???ci pojazdu)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? (m.in.):
  - zestaw PSP-R1
  - 3x AODO Auer
  - 3x zapasowa butla do AODO
  - przeno??ny maszt o??wietleniowy
  - pi??a do stali i betonu Partner
  - pi??a do drewna Stihl
  - agregat pr?dotw??rczy
  - wentylator oddymiaj?cy
  - trociny
  - sorbent Damolin
  - ubranie ??aroodporne ??rednie
  - 2x ubranie ??aroodporne lekkie
  - sito kominowe
  - inop??r
  - 3x linka gospodarcza
  - szpadel
  - ??opata
  - top??r ci???ki
  - bosak podr?czny
  - miot??a
  - wid??y
  - no??yce do ci?cia drutu
  - hooligan
  - 2x mostek przejazdowy
  - przeno??ne DWP
  - 12x w??? W-52
  - 5x w??? W-75
  - 3x w??? ssawny W-110
  - stojak hydrantowy
  - p??ywak
  - prze???cznik 110/75
  - 2x prze???cznik 75/52
  - pr?downica wodna Turbo
  - 2x pr?downica wodna zamykana 52
  - pr?downica wodna 75
  - nasadka pianotw??rcza do LSN
  - nasadka pianotw??rcza do DWP
  - 2x wytwornica pianowa
  - pr?downica pianowa 4/12
  - 2x pr?downica pianowa 8/12
  - 2x klucz do ???cznik??w
  - klucz do hydrant??w
  - 4x kurtyna wodna
  - ga??nica proszkowa 2kg
  - ga??nica proszkowa 12kg
  - ga??nica ??niegowa
  - przystawna drabina aluminiowa