Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  530[P]
  Komenda Powiatowa Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Ostrowie Wielkopolskim


  KP PSP i JRG PSP Ostr??w Wielkopolski
  ul. Stefana Batorego 21
  63-400 Ostr??w Wielkopolski

  ***

  Ostr??w Wielkopolski to prawie 73 tys. miasto po??o??one w wojew??dztwie wielkopolskim w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Jednostka zabezpiecza ca??y teren powiatu ostrowskiego o ???cznej powierzchni 1160,65 km2, zamieszka??y przez 157,8 tys. ludzi. Ze wzgl?du na posiadane warunki naturalne i stan uprzemys??owienia regionu powiat ostrowski ma charakter rolniczo - przemys??owy. U??ytki rolne zajmuj? 61% powierzchni og??lnej, kompleksy le??ne natomiast 28%. Przez teren powiatu przebiegaj? szlaki komunikacyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej: a) drogi krajowe: Nr 11 Katowice - Ostr??w Wlkp. - Pozna?? - Ko??obrzeg, Nr 25 Ole??nica - Ostr??w Wlkp. - Konin - Bydgoszcz, Nr 36 Ostr??w Wlkp. - Rawicz ?? Lubin oraz b) szlaki kolejowe: Wroc??aw - Ostr??w Wlkp. - ???d?? ?? Warszawa i Katowice - Ostr??w Wlkp. - Pozna??.

  W rejonie operacyjnym jednostki znajduje si? 101 jednostek OSP (z czego 12 w???czonych jest do KSRG), a 69 jednostek posiada samochody ga??nicze.

  JRG Ostr??w Wielkopolski specjalizuje si? w ratownictwie chemicznym oraz technicznym. Na ka??dej zmianie w jednostce s??u??b? pe??ni 14 stra??ak??w (w uk??adzie 4+4+4+1 ?? samochody bojowe i 1 na PA). W pot???nym budynku jednostki stacjonuje r??wnie?? zesp???? P-1 ostrowskiego pogotowia ratunkowego.

  ***

  Wyposa??enie:

  530[P]81 ?? SLBus ?? Fiat Scudo
  530[P]83 ?? SLKw ?? Renault Kangoo
  530[P]90 ?? SLOp - Opel Astra
  530[P]91 ?? SLOp ?? ?koda Yeti
  SKw ?? Star 200

  531[P]21 ?? GBA 2,5/16 ?? Star 14.225/Stolarczyk
  531[P]25 ?? GCBAPr 7,5/63/750 - Iveco Trakker 450/Szcz???niak
  531[P]26 ?? GCBA 5/32 ?? MAN TGM 18.280/Stolarczyk
  531[P]39 ?? GCBM 18/8 ?? Jelcz 417/Metalchem
  531[P]40 ?? SLRt ?? Star 8.145/Stolarczyk
  531[P]49 ?? SCRd ?? Volvo FL10/EuroKran
  531[P]51 ?? SD-37 ?? Mercedes Atego 1528/Metz
  531[P]53 ?? SHD-25 ?? Volvo FL6/Bumar
  531[P]60 ?? SRChem ?? Star 1142/Kastpol
  531[P]64 ?? SLRChem ?? Mercedes Benz Sprinter 319CDI/ISS
  531[P]70 ?? SCKn ?? Renault Kerax 460 dXi/ISS
  531[P]91 ?? SLRR ?? Volkswagen Transporter T4/ISS

  531-K1 ?? kontener ze ??r. pianotw??rczym (dwa zbiorniki po 5m3)
  531-Px ?? agregat pompowy o wydajno??ci 3200 l/min.
  531-P3 ?? przewo??ny agregat piany lekkiej GPL 2/650 S

  Sk??adam najserdeczniejsze podzi?kowania Komendantowi Powiatowemu PSP w Ostrowie Wielkopolskim, Panu st. bryg. mgr in??. Andrzejowi Morcie za zgod? na realizacj? sesji zdj?ciowej, Naczelnikowi Wydzia??u Kwatermistrzowsko-Technicznego, Panu m??. bryg. mgr in??. Markowi Hadryanowi za pomoc w jej realizacji oraz dow??dcy zmiany I i stra??akom z podzia??u bojowego za bardzo mi??e przyj?cie i przekazane informacje.