Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  531[P]64 ?? SLRChem - Mercedes Sprinter 4x4/Wawrzaszek
  Lekki samoch??d specjalny ratownictwa chemicznego do prowadzenia rozpoznania w zakresie NBC. Pojazd posiada dwa modu??y. Pierwszy stanowi szoferka po???czona z przedzia??em za??ogi, w kt??rej znajduj? si? ??rodki ???czno??ci oraz stanowiska pracy, jak r??wnie?? przedzia?? sprz?towy. W drugim module do kt??rego dost?p jest z ty??u pojazdu znajduj? si? przedzia?? sprz?towy.

  Jest to jeden z 12 takich pojazd??w, kt??re zosta??y zakupione przez Komend? G????wna PSP w 2012 roku.

  * * *

  Podwozie: Mercedes Benz Sprinter 319CDI 4x4
  Silnik: Wysokopr???ny, turbodo??adowany o mocy 190KM
  Wymiary pojazdu: 5910 x 1993 x 2490 [mm]
  Ilo??? miejsc: 4 w uk??adnie 1+1+2
  Nadwozie: oryginalna konstrukcja stalowa firmy Mercedes Benz
  Zabudowa: ISS Wawrzaszek
  Rok produkcji: 2012

  * * *

  Sygnalizacja ??wietlno - d??wi?kowa:
  9x lampa kierunkowa Federal Signal Vama Microled
  2x g??o??nik CODE 3 3500 o mocy 100 wat
  generator sygna????w d??wi?kowych PW Gamet GAM 300 ver 3.0UR
  jednotonowy sygna?? pneumatyczny

  * * *

  *Wyposa??enie:

  - Tr??jk?t ostrzegawczy
  - Podno??nik hydrauliczny
  - Klucze samochodowe
  - Apteczka
  - Kamizelka ostrzegawcza
  - Przew??d do ??adowania akumulator??w
  - Radiotelefon samochodowy Motorola GM360
  - Radio z nawigacj?
  - Przew??d do ??adowania akumulator??w
  - Ko??o zapasowe
  - Dodatkowy zestaw nadawczy Motorola GM 360
  - 3x Radiotelefon nasobny Motorola GP 360
  - Baterie zapasowe Motorola
  - Aparat fotograficzny Canon
  - Laptop Panasonic + myszka optyczna
  - Zestaw do poboru pr??bek Bruker
  - 3x Latarka Vulkan z ??adowark?
  - Stacja meteo Watch Dog
  - Detektor Raid- M 100
  - Dalmierz z lornetk?
  - Mobile IR
  - Dawkomierz SOR/T-017
  - Miernik promieniowania
  - Sonda GMP-11
  - Pirometr Fluke
  - Tlenomierz PAC 7000 Drager
  - Miernik jednogazowy CO
  - Miernik jednogazowy H2S
  - Miernik jednogazowy NH3
  - Miernik jednogazowy Cl
  - Eksplozymetr Draber X-am 2000
  - Miernik jednogazowy Cl
  - Spektrometr FIRS DEFENDER+zest. pr??b??wek
  - Detektor X-am 7000 Drager+sonda+??adowarka
  - Zasilacz Mobil IR
  - Zasilacz do laptopa
  - Zasilacz X-am 7000
  - Zasilacz X-am 1/2/5000 + ??adowarka
  - Rurki wska??nikowe GAS-TESTER II h
  - Smart test BIO Agent (walizka z rurkami)
  - Kamera termowizyjna
  - Walizka sprz?towa Peli 1770
  - Woreczki strunowe
  - Pipeta Pasteura
  - Pipeta do pr??bek z g???boko??ci
  - Pr??bnik sto??kowy
  - Pr??bnik do materia????w sypkich
  - Czerpak z dr???kiem
  - Zlewka z uchem 1000ml
  - Butelka z tworzywa z nakr?tk? 100ml
  - Butelka z tworzywa z nakr?tk? 100ml br?zowa
  - Tryskawka z tworzywa 500ml
  - Pr??b??wka okr?g??a z zatyczk?
  - D?tka z w???ykiem rozmiar 5
  - Stalowy pojemnik transportowy 1000ml
  - 4x Aparat powietrzny Faser
  - Maski do aparat??w powietrznych
  - Lekkie ubranie przeciwchemiczne Tychem F
  - R?kawice chemoodporne Draber
  - Buty gumowe Draber
  - Pojemnik bezpiecze??stwa do sub. niebezp.
  - Ga??nica samochodowa proszkowa 4kg
  - Kliny pod ko??a
  - Agregat pr?dotw??rczy Honda
  - Manipulator teleskopowy
  - Torba medyczna PSP R-1
  - Zestaw opatrunk??w hydro??elowych
  - Ta??ma ostrzegawcza
  - Defibrylator
  - Przew??d uziemiaj?cy do agregatu
  - Kanister 20l
  - Przed??u??acz 15m
  - Filtropoch??aniacz
  - 4x Pe??notwarzowa maska dwudro??na Faser
  - Butla laboratoryjna z gwintem
  - Stojak do pr??b??wek 20 miejsc
  - Lejek do materia????w sypkich
  - Kuweta PCV 300x300mm
  - Mo??dzierz agatowy z t??uczkiem
  - Gruszka z zaworem ssawnym i t??ocz?cym
  - Zacisk do w???yka d?tki
  - Szpatu??ka obustronna stalowa
  - Pinceta stalowa 250mm
  - No??yczki uniwersalne
  - Zestaw preparacyjny 8 elementowy
  - Flamaster permanentny