Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  531[P]60 ?? SRChem ?? Star 1142/Kastpol
  Unikatowy wr?cz Star 1142 z 1995 roku zabudowany przez firm? Kastpol z kontenerem chemicznym dostarczonym przez Schmitz??a. Pojazd funkcjonuje w ramach miejscowej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SRChem
  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d sprz?towy ratownictwa chemicznego M-2-3-1-1-1

  ***

  Podwozie: Star 1142
  Rok produkcji: 1995
  DMC: 11.775 kg
  DMC z przyczep?: 20.275 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 3.900 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 7.875 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 3/1+2

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):
  - radiostacja samochodowa Motorola GM 360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka ??wietlno-d??wi?kowa Elektra LZ 4OGW
  - lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX-11
  - 2x lampa kierunkowa pulsacyjna Zelmet
  - modulator Zura 1120/24

  ***

  *Zabudowa pojazdu: KASTpol sp. z o.o., ??wiecie
  *Zabudowa kontenera: Schmitz

  ***

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - zbiorniki stalowe
  - w???e do chemikali
  - narz?dzia nieiskrz?ce
  - sorbenty i neutralizatory
  - wapno
  - trociny
  - worki do uszczelniania studzienek
  - koryta wanienkowe
  - ssawka zbieraj?ca
  - odsysacz p??aski
  - sprz?t uszczelniaj?cy Vetter (poduszka, banda??e i korki)
  - pompa z korkami uszczelniaj?cymi
  - pompa do pompowania kwas??w i zasad
  - r?czna pompa membranowa
  - smok ssawny

  *Ty?? pojazdu:
  - ubrania gazoszczelne
  - namiot podwieszany
  - ubrania ognioodporne
  - r?kawice ochronne
  - buty ochronne
  - okulary ochronne
  - lekkie ubrania chemiczne
  - aparaty ODO
  - 6 zapasowych butli
  - eksplozymetry
  - rurki wska??nikowe
  - wiatromierz
  - zestaw do pobierania pr??bek

  *Strona prawa:
  - sorbenty i neutralizatory
  - pompa ze zbiornikiem o pojemno??ci 485l
  - klucze do studzienek
  - silnik do pompy beczkowej
  - folia polietylenowa
  - pianka olejoodporna
  - wk??adki do zbiornik??w ze stali szlachetnej
  - przeno??ny maszt o??wietleniowy z reflektorem 1000W
  - rozdzielacze pr?du
  - przewody uziemiaj?ce
  - wiadro i lejek ze stali
  - kanister plastikowy i ze stali
  - agregat pr?dotw??rczy