Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  531[P]49 - SCRd - Volvo FL10/EuroKran
  Ci???ki samoch??d ratownictwa drogowego JRG Ostr??w Wielkopolski. Wcze??niej pe??ni?? swoj? s??u??b? w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Technicznego JRG-4 Pozna??.

  Pojazd wyr????nia si? od swojego nader licznego rodze??stwa z reszty kraju dodatkowymi lampami w kolorze pomara??czom, zamontowanymi po obu stronach belki.

  ***

  Podwozie: Volvo FL10 66R
  Rocznik: 1996
  Kabina: FL 7-12
  Uk??ad miejsc w kabinie: 1+1+1
  Silnik: VOLVO D 10 A 360 Turbo Intercooler, 265 kW/360 KM
  Nap?d: 6x6
  DMC: 33,5 t
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 7.500 kg
  Maks. dop. obc. osi ??rodkowej: 13.000 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 13.000 kg

  *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - Wyci?garka g????wna, hydrauliczna Ramsey RPH 5400 T-170 o uci?gu 20 000 kg
  - Wyci?garka pomocnicza, hydrauliczna Ramsey RPH 3000 T-l17 o uci?gu 13 000 kg
  - ??uraw hydrauliczny EuroKran EK 120-3, ud??wig: 3,06 t (max.) przy wysi?gu 3,95 m; 1,33 t przy wys. 8,75 m (max. wys.).
  - Wysuwane rami? holownicze o max. dopuszczalnym obci???eniu trawersy 6500 kg.
  - Podpory (ostrogi) wysuwane hydrauliczne (2 z ty??u pojazdu). 

  *Sygnalizacja ??wietlno d??wi?kowa:

  - Belka ??wietlna - ZE Elektra 2OGW
  - Lampa pojedyncza: 1x LBO 14
  - Lampy pojedyncze halogenowe koloru pomara??czowego - 2 szt.
  - Lampy kierunkowe: 2x Federal Signal Vama CD 200
  - Modulator: Elfir Zura 2120/24

  ***

  Zabudowa: Przedsi?biorstwo Zagraniczne EuroKran, Pyskowice
  Typ: EPL 30-12A

  ***

  Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa, no??yce, rozpieracz ramieniowy z zestawem ??a??cuch??w i adapter??w, rozpieracze kolumnowe i teleskopowe, no??yce do peda????w, zestaw ??a??cuch??w, wspornik progowy)
  - pi??a tarczowa
  - ga??nice proszkowe
  - podno??niki hydrauliczne 50kN, 100kN i 250kN
  - pompa do podno??nik??w hyraulicznych
  - pacho??ki
  - ta??my ostrzegawcze
  - linki ratownicze
  - m??otki
  - siekiera
  - pi??a r?czna do drewna
  - pi??a r?czna do metalu
  - szczotka
  - miot??a
  - wsporniki
  - ta??my no??ne Vetter
  - skrzynka z narz?dziami
  - zestaw kluczy
  - latarki r?czne
  - radiostacja samochodowa Motorola GM 360
  - nawigacja GPS