Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  531[P]40 ?? SLRt ?? Star 8.145/Stolarczyk
  Lekki samoch??d ratowniczo-ga??niczy na podwoziu Star 8.145, dedykowany do dzia??a?? z zakresu ratownictwa drogowego, z bogatym wyposa??eniem.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SLRt
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratownictwa technicznego L-1-6-2-1-1

  ***

  Podwozie: Star 8.145LC
  Rok produkcji: 2003
  DMC: 8.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 3.200 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 5.200 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - wyci?garka elektryczna (prz??d pojazdu)
  - nawigacja GPS

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza Elektra LBX 2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - generator sygna????w d??wi?kowych ZURA 1120/24
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  *Zabudowa: Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:
  - zbiornik wody 1.300 l
  - zbiornik ??rodka pian. 130 l
  - linia szybkiego natarcia 60 m
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, ty?? pojazdu)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - 2x nosze drewniane
  - zestaw PSP-R1
  - kamizelka KED
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa spalinowa PU-30C, no??yce CU-4050 NTC, rozpieracz SP-4260C, rozpieracz kolumnowy RA 3322, rozpieracz kolumnowy RA-4321, no??yco-rozpieracz kombi CT-4150, pompa r?czna, przecinak hydrauliczny do lin i kabli, zaciskacz do rur HPS-60, hydrauliczny podno??nik stopowy TJ-3610, hydrauliczny przecinak do nakr?tek HNC 3250U, przecinak do peda????w HMC-8U, wspornik k?towy HRS-22, w???e do pomp i ??a??cuchy)
  - przecinak do szyb
  - kliny stabilizuj?ce
  - schodki stabilizacyjne
  - zestaw poduszek wysokoci??nieniowych
  - agregat pr?dotw??rczy
  - pi??a do stali i betonu Stihl TS-800
  - pi??a ratownicza Stihl MS-461R
  - pi??a do drewna Stihl 026
  - pi??a do drewna Stihl MS-441
  - pacho??ki i lampy ostrzegawcze
  - siekiera
  - hooligan
  - przeno??ny zestaw o??wietleniowy

  *Przedzia?? autopompy:
  - stojak hydrantowy
  - klucz do hydrantu
  - klucze do w???y
  - redukcja czopu hydrantowego
  - w??? W-75 do tankowania
  - klucz DIN

  *Strona prawa:
  - 4x aparat ODO Fenzy
  - 4x butla zapasowa
  - butla ze sprz???onym powietrzem
  - akumulatorowy no??yco-rozpieracz kombi Holmatro BCT-4120 z ??a??cuchami
  - 4x w??? W-75
  - pi??a do drewna Stihl
  - pi??a do stali i betonu Stihl
  - m??ot elektryczny
  - 2x ga??nica ??niegowa
  - linki ratownicze i gospodarcze
  - rozdzielacz
  - pr?downica pianowa PP2
  - 6x w??? W-52,
  - 2x pr?downica Turbojet W52
  - prze???cznik 52/75
  - opryskiwacz
  - kurtyna wodna

  *Kabina:
  - radiostacja samochodowa Motorola GM 360
  - 3x radiotelefon przeno??ny GP 360
  - 5x latarka Survivor
  - szperacz samochodowy
  - n???? do pas??w
  - zbijak do szyb
  - 6x kamizelki odblaskowe
  - koc termiczny
  - 3x worki na zw??oki
  - 2x ??om
  - zestaw PSP-R1
  - defibrylator AED
  - respirator
  - pulsoksymetr r?czny
  - klucz do otwierania windy

  *Dach:
  - 4x drabina nasadkowa DN-2,73
  - 2x miot??a
  - 2x szpadel
  - ??opata
  - 2x szufla
  - wytwornica pianowa WP 2-75
  - sorbent
  - trociny
  - kliny drewniane do stabilizacji