Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  531[P]26 ?? GCBA 5/32 ?? MAN TGM 18.280/Stolarczyk
  Ci???ki samoch??d ratowniczo-ga??niczy na podwoziu MAN pe??ni rol? pierwszego rzutu do po??ar??w poza terenem miasta. Bogato wyposa??ony, niezawodny i chwalony przez u??ytkownik??w ?? to atuty powy??szego auta.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/32
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-6-5000-8/3200-1

  ***

  Podwozie: MAN TGM 18.280 4x2 BB
  Rok produkcji: 2007
  DMC: 18.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 7.500 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 11.500 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy
  - o??wietlenie pola pracy
  - dwa reflektory dalekosi???ne Hella
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja GPS

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza Elektra LBX 2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - generator sygna????w d??wi?kowych ZURA 1120/24
  - g??o??nik tubowy Elfir
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  *Zabudowa: Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:
  - zbiornik wody 5.000 l
  - zbiornik ??rodka pian. 500 l
  - autopompa: dwuzakresowa o wydajno??ci 3200 l/min ?? 8 bar
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m
  - DWP Stolarczyk 24
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 4x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, ty?? pojazdu)
  - 4 zraszacze (2 z przodu, 2 w ??rodkowej cz???ci pojazdu)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - zestaw PSP-R1
  - kamizelka KED
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa PU-30C, no??yce CU 3040+, rozpieracz ramieniowy SP-3240+, rozpieracz kolumnowy RA-4321C, rozpieracz kolumnowy RA-4331C, wspornik progowy, przewody hydrauliczne, ??a??cuchy)
  - przecinak do szyb
  - kliny stabilizuj?ce
  - zestaw poduszek wysokoci??nieniowych
  - agregat pr?dotw??rczy
  - pi??a do stali i betonu Stihl TS-800
  - pi??a ratownicza Stihl MS-461R
  - pi??a do drewna Stihl 026
  - pi??a do drewna Stihl MS-441
  - wentylator oddymiaj?cy Leader
  - pacho??ki i ta??my ostrzegawcze
  - siekiera
  - hooligan
  - 2x ??om
  - top??r ci???ki
  - przeno??ny zestaw o??wietleniowy (naja??nice 3x600W)
  - no??yce do ci?cia przewod??w i pr?t??w

  *Przedzia?? autopompy:
  - smok ssawny prosty
  - smok ssawny uko??ny
  - zbieracz
  - stojak hydrantowy
  - 2x klucz do hydrantu nadziemnego
  - klucz do hydrantu podziemnego
  - 2x redukcja do hydrantu
  - w??? W-75 do tankowania
  - w??? do zasysania ??r. pianotw??rczego 52
  - sito kominowe
  - zestaw kominiarski

  *Strona prawa:
  - 4x aparat ODO Fenzy
  - 6x butla zapasowa kompozytowa
  - 6x butla zapasowa stalowa
  - sorbent
  - 2x ubranie ??aroodporne ci???kie
  - rozdzielacz
  - 3x prze???cznik 110/75
  - 3x prze???cznik 75/52
  - linki ratownicze i gospodarcze
  - 13x w??? W-75
  - 10x w??? W-52
  - 2x zasysacz liniowy Z-2/12
  - pr?downica zamykana 52
  - 2x pr?downica pianowa
  - 2x pr?downica Turbojet
  - wysysacz g???binowy
  - 2x kurtyna wodna
  - kliny i podk??ady stabilizuj?ce
  - 2x buty dielektryczne gumowe

  *Kabina:
  - radiostacja samochodowa Motorola GM 360
  - 3x radiotelefon przeno??ny GP 360
  - 5x latarka Survivor
  - szperacz samochodowy
  - zbijak do szyb
  - 6x kamizelki odblaskowe
  - nosze podbierakowe
  - nosze sanitarne
  - 2x ko??nierz ortopedyczny
  - koc ga??niczy
  - pulsoksymetr r?czny
  - respirator
  - butla tlenowa
  - klucz do otwierania windy
  - kamera termowizyjna Fluke

  *Dach:
  - 4x drabina nasadkowa DN-2,73
  - linki holownicze
  - wytwornica pianowa WP 2/150
  - wytwornica pianowa WP-2/75
  - pr?downica pianowa PP 4/15
  - bosak ci???ki
  - 3x t??umica
  - 2x wid??y
  - 2x w??? ssawny
  - DWP
  - m??ot 5kg
  - 2x szufla
  - 2x miot??a
  - 2x szpadel
  - ??opata
  - 2x siode??ko do w???y
  - 2x mostek przejazdowy