Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  531[P]25 ?? GCBAPr 7,5/63/750 ?? Iveco Trakker 450/Szcz???niak
  Ci???ki samoch??d ratowniczo-ga??niczy z modu??em proszkowym (750kg) oraz zbiornikiem na wod? o pojemno??ci 7500l zosta?? zakupiony w ilo??ci 2 sztuk przez KW PSP Pozna?? dla jednostki w Ostrowie Wlkp. i Lesznie.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBAPr 7,5/50/750
  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-3-7500-8/6300-1

  ***

  Podwozie: Iveco Trakker 450
  Rok produkcji: 2011
  DMC: 34.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 8.000 kg
  Max. dop. obc. osi ??rodkowej: 13.000 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 13.000 kg
  Wymiary pojazdu: 8900x2530x3420mm
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 3/1+1+1

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - szperacz pogorzeliskowy (2 gniazda: z przodu i z ty??u)
  - nawigacja GPS

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza (obrotowa) Elektra LBX
  - 2x lampa kierunkowa Elektra LBLK 4/3
  - generator sygna????w d??wi?kowych Gamet GAM 150 ver 3.0
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  Zabudowa: BPS Szcz???niak
  Numer seryjny: 607110
  Masa w??asna: 14.995 kg

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:
  - pojemno??? zbiornika wody: 7500 dm3
  - pojemno??? zbiornika ??rodka pianotw??rczego: 2000 dm3
  - autopompa: A 60/8 GODIVA P1A6010 o wydajno??ci nominalnej 6300 dm3 @ 8 bar
  - agregat proszkowy: Fierre typ PWD 750, 750kg proszku + LSN (40m)
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m
  - DWP 32 Akron manual GP 3430
  - 3x nasada ssawna 110 do tankowania geodezyjnego (ty?? pojazdu)
  - 2x nasada t??oczna 110 (po bokach pojazdu)
  - 4x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach pojazdu)
  - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 75 (dach)
  - 3x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (po bokach pojazdu i ty??)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - zbiornik z proszkiem ga??niczym 750kg
  - 3x butle z azotem o pojemno??ci 54,1 l
  - szyny Kramera
  - deska ortopedyczna
  - ko??nierz ortopedyczny
  - 7x w??? t??oczny W-75
  - 3x w??? t??oczny W-52
  - stojak hydrantowy
  - klucz do hydrantu podziemnego
  - klucz do hydrantu nadziemnego
  - 4x klucz do ???cznik??w
  - prze???cznik 75/52
  - zbieracz 2x75/110
  - 2x ga??nica proszkowa 12kg
  - 2x prze???cznik 110/75
  - pr?downica wodna Turbomatic PW-52
  - 2x kurtyna wodna 75

  *Przedzia?? autopompy:
  - 3x w??? t??oczny W-75
  - rozdzielacz 2x75/110
  - zasysacz liniowy Z8 R
  - pr?downica pianowa S-8 AWG
  - linka gospodarcza
  - linka ratownicza
  - ta??ma ostrzegawcza

  *Strona prawa:
  - 2x aparat ODO Fenzy
  - 4x butla zapasowa Fenzy
  - pi??a spalinowa do drewna Stihl 026
  - pi??a spalinowa do stali i betonu Partner K-1200
  - torba medyczna PSP-R1
  - klucze
  - wkr?tak p??aski
  - agregat pr?dotw??rczy Eisemann 2,5 kVA
  - 2x rozdzielacz 75/52-75-52
  - prze???cznik 75/52
  - zbieracz 2x75/110
  - 3x w??? t??oczny W-52
  - w??? W-75 do tankowania (5m)
  - top??r ci???ki
  - bosak podr?czny
  - 2x w??? t??oczny W-110
  - no??yce do ci?cia drutu
  - m??ot 5kg
  - siekiera
  - hooligan
  - pr?downica PW-52 Turbomatic

  *Za kabin? kierowcy:
  - 2x szpadel
  - miot??a
  - 2x kliny pod ko??a

  *Kabina:
  - radiostacja samochodowa Motorola DM 3601
  - radiotelefon przeno??ny GP 340
  - szperacz dalekosi???ny
  - 2x latarka Survivor

  *Dach:
  - DWP 3200l/min.
  - nak??adka pianotw??rcza na DWP
  - ko??o zapasowe
  - 4x drabina D-2,73
  - 4x w??? ssawny W-110
  - w??? W-52 do ssania ??r. pianotw??rczego z zewn?trz
  - 2x ubranie ??aroodporne ci???kie
  - bosak ci???ki
  - p??ywak
  - pr?downica pianowa PP-2/15
  - pr?downica pianowa PP-4/15
  - DWP przeno??ne 3200 l/min. (w skrzynce)
  - smok ssawny 110
  - 2x siode??ko w???owe
  - 4x w??? t??oczny W-110
  - wysysacz g???binowy
  - 2x mostek przejazdowy
  - 2x wytwornica pianowa WP-2/75