Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 530[P] - KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim > 531[P] - JRG PSP Ostr??w Wielkopolski

  531[P]21 ?? GBA 2,5/25 ?? Star 14.225/Stolarczyk
  ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy Star 14.225 stanowi pierwszy rzut do zdarze?? na terenie miasta. Wyr????nia go zamontowany system piany spr???onej CAFS, kt??ry jednak stosowany jest do??? rzadko.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/16
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/1600-1
  ***

  Podwozie: Star 14.225LALF
  Rok produkcji: 2002
  DMC: 14.000 kg
  DMC z przyczep?: 24.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.200 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 9.000 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja GPS
  - system CAFS

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza obrotowa Elektra LBX-2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - generator sygna????w d??wi?kowych Vetulani Vemar
  - g??o??nik tubowy b.d.
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  *Zabudowa: Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:
  - zbiornik wody 2.500 l
  - zbiornik ??rodka pian. 250 l
  - autopompa: Stolarczyk dwuzakresowa o wydajno??ci 2500 l/min. ?? 8 bar, 250 l/min. ?? 40 bar
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m
  - DWP Stolarczyk 16
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, ty?? pojazdu)
  - 4 zraszacze (2 z przodu, 2 w ??rodkowej cz???ci pojazdu)
  - system do wytwarzania piany spr???onej CAFS (nasada t??oczna 52, nasada do zasilenia wod? 52)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - zestaw PSP-R1
  - kamizelka KED
  - 4x nosze z paskami
  - 14x szyna Kramera
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa TPU-15, no??yce CU 4050C NCTII, rozpieracz ramieniowy SP-4240C, pompa r?czna, wywa??arka do drzwi HDO-100, os??ona na kierownic?, przewody hydrauliczne, ??a??cuchy)
  - 2x ga??nica sniegowa
  - ga??nica proszkowa
  - siekiera
  - m??ot 5kg
  - top??r ci???ki
  - bosak podr?czny
  - ??om odgi?ty
  - no??yce do ci?cia drutu i pr?t??w
  - sito kominowe
  - sorbent
  - klucze
  - linki ratownicze i gospodarcze
  - agregat pr?dotw??rczy
  - pi??a do stali i betonu Stihl TS-420
  - pi??a do drewna Stihl 026
  - ta??ma ostrzegawcza
  - buty i r?kawice dielektryczne
  - wentylator osiowy oddymiaj?cy WO-14
  - urz?dzenie do wytwarzania piany spr???onej CAFS

  *Przedzia?? autopompy:
  - klucz do hydrantu podziemnego
  - 2x klucz do w???y ssawnych
  - m??otek
  - w??? W-75 (5m) do tankowania
  - w??? W-52 (5m) do CAFS

  *Strona prawa:
  - 4x aparat ODO Fenzy
  - 8x butla zapasowa
  - 2x ubranie ??aroodporne ci???kie
  - 1x w??? W-25
  - 10x w??? W-75
  - 8x w??? W-52
  - g??owica mg??owa 30 i 16
  - 2x prze???cznik 110/75
  - 2x prze???cznik 75/52
  - prze???cznik 52/25
  - 2x pr?downica zamykana W-52
  - pr?downica Turbomatik W-52
  - 2x pr?downica Turbojet 52
  - nak??adka pianotw??rcza do pr?downicy Turbomatik
  - zasysacze liniowe
  - rozdzielacz
  - kurtyna wodna
  - 2x szpadel
  - 2x siode??ko w???owe
  - 2x mostek przejazdowy
  - pacho??ki

  *Kabina:
  - radiostacja samochodowa Motorola GM 360
  - 3x radiotelefon przeno??ny GP 360
  - 5x latarka Survivor
  - latarka Vulcan
  - zestaw kominiarski
  - podr?czny szperacz samochodowy 24V
  - 2x n???? do ci?cia pas??w
  - pirometr
  - tester pr?dowy
  - detektor pr?du przemiennego
  - klucz do windy
  - kamera termowizyjna Bullard T4

  *Dach:
  - 4x drabina nasadkowa DN-2,73
  - drabina D3,1
  - 2x wytwornica pianowa WP 2/75
  - wytwornica pianowa WP 2/150
  - 3x pr?downica pianowa
  - bosak lekki
  - 3x w??? ssawny
  - smok prosty
  - p??ywak
  - 3x miot??a
  - 2x szufla
  - 3x t??umica
  - 2x wid??y
  - ??om prosty
  - nasadka pianotw??rcza do dzia??ka