Kategorie:
  • Pojazdy i sprzęt
  • Akcje
  • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
  • Muzea i sprzęt historyczny
  • Inne
  • polecane strony
  • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 480[L] - Komenda Powiatowa PSP w Opolu Lubelskim > 480[L] i 481[L] - KP i JRG Opole Lubelskie

    481[L]22 - GBA 4/24 - MB Atego 1629/Moto-Truck
    Jeden z dw??ch GBA Atego/Moto-Truck s??u???cych w KP PSP Opole Lub. Ten konkretny egzemplarz jest wersj? ??ci???sz?? - jest to GBA 4/24, zabudowany na 16-tonowej wersji Mercedesa Atego. Taka konfiguracja GBA (dawniej ??l??ejszej? GCBA) jest mo??liwa od czasu aktualizacji normy PN-EN 1846 w 2011 r.

    Wyprodukowany w 2013 r. pojazd zast?pi?? w podziale bojowym JRG Opole Lub. m??odszego o rok GBA 2,5/16 na 14-tonowym Atego, kt??ry przeszed?? na Posterunek w Poniatowej. Obecnie ??22? pe??ni rol? pierwszego wyjazdu.

    Co ciekawe, pojazd posiada a?? 5 mocowa?? na aparaty ODO w kabinie, oraz dodatkowo kolejne na aparat ucieczkowy.

    W??z zakupiony zosta?? w ramach projektu ??Poprawa bezpiecze??stwa po??arowego i ekologicznego w Powiecie Opolskim? (RPO woj. lubelskiego 2007-2013). Projekt o warto??ci prawie 4 milion??w z??otych zosta?? dofinansowany z EFRR w wymiarze 85%. Dzi?ki temu mo??liwy by?? zakup 6 samochod??w ratowniczo-ga??niczych GBA 4/24 dla JRG Opole Lub. oraz 5 jednostek OSP (KSRG): J??zef??w (gmina J??zef??w nad Wis???), Karczmiska Pierwsze (gmina Karczmiska), Poniatowa Wie?? (miasto Poniatowa), Wilk??w (gmina Wilk??w) oraz ?aziska (gmina ?aziska).

    * * *

    Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-4000-10/2400-1
    Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 4/24

    * * *

    Numer operacyjny: 481[L]22
    Numer rejestracyjny: LOP 22935

    * * *

    Podwozie: Mercedes-Benz Atego 1629 AF
    Rocznik: 2013
    Nap?d: 4x4 (kat. II)
    Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 290 KM
    Skrzynia bieg??w: manualna
    DMC: 16.000 kg
    DMC zestawu: 28.000 kg
    Maks. dop. obc. osi przedniej: 6100 kg
    Maks. dop. obc. osi tylnej: 10500 kg

    *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

    - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W
    - szperacz pogorzeliskowy WESEM
    - wyci?garka SuperWinch EP 16.5/658004 o uc. ok. 7,5 t
    - kamera cofania
    - nawigacja
    - o??wietlenie pola pracy (LED)
    - sztywny hol

    *Sprz?t ???czno??ci:

    - radiotelefon samochodowy Motorola GM-360
    - 4x radiotelefon nasobny Motorola GP-360

    *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

    - belka Elektra LZP LED
    - lampa pojedyncza Elektra LBL-2000
    - 2x lampa kierunkowa Elektra MS6
    - modulator Gamet GAM 150 PCB
    - dodatkowy sygna?? pneumatyczny
    - fala ??wietlna

    * * *

    *Zabudowa: Moto-Truck Leszek Chmiel, Kielce

    *Uk??ad wodno-pianowy:

    - zbiornik wody o poj.: 4000 l
    - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 400 l
    - autopompa: dwuzakresowa Moto-Truck, o wyd. 2400 l/min @ 10 bar i 400 l/min @ 40 bar
    - DWP-16 Moto-Truck
    - dozownik ??rodka pianotw??rczego Moto-Truck DSP-200
    - szybkie natarcie 60m, zwijane elektrycznie
    - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
    - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
    - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
    - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach)
    - 1x nasada tankowania/spustu ??rodka pianotw??rczego 52 (lewa strona)
    - zraszacze podwoziowe ?? 2x 2 szt. (prz??d, ??rodek)

    * * *

    *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

    - zestaw hydrauliki si??owej Lukas (pompa spalinowa dwunarz?dziowa ze zwijad??ami, no??yce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy)
    - zestaw poduszek podnosz?cych Vetter
    - drabina ratownicza wysuwana trzyprz?s??owa, 13,9 m
    - drabina nasadkowa aluminiowa (4 prz?s??a)
    - motopompa p??ywaj?ca Niagara
    - 5x AODO + 3 butle zapasowe (w kabinie)
    - aparat ucieczkowy (w kabinie)
    - wentylator spalinowy
    - 2x pilarka ??a??cuchowa STIHL
    - pi??a do stali i betonu STIHL
    - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna
    - armatura wodna i pianowa
    - 11x odcinek W52 (220 m)
    - 8x odcinek W75 (160 m)
    - ga??nice proszkowe
    - ga??nice ??niegowe
    - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia
    - sprz?t burz?cy i pionierski, narz?dzia