Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 530[L] - KP PSP ??widnik

  531[L]26 ?? GCBA 9,5/53 ?? Scania G440/Wawrzaszek
  Najnowszy pojazd ratowniczo ?? ga??niczy w szeregach KP PSP w ??widniku. ??rodki za zakup auta pochodzi??y z RPO na lata 2007 ?? 2013 z projektu: ??Poprawa systemu bezpiecze??stwa chemiczno ?? ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i ??widnickiego, ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.?. Istotnym celem, jaki przy??wieca?? realizacji projektu by??o tak??e wzmocnienie si?? LSRG Portu Lotniczego Lublin S.A., znajduj?cego si? na terenie powiatu ??widnickiego. Scania zast?pi??a wys??u??on? cystern? na podwoziu Jelcz C317.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-3-9500-8/5300-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 9,5/53

  * * *

  Numer operacyjny:531[L]26
  Numer rejestracyjny: LSW 20300

  * * *

  Podwozie: Scania G440
  Rocznik: 2013
  Nap?d: 6x6
  Silnik: wysokopr???ny, sze??ciocylindrowy, rz?dowy, Common Rail, typu DC 13 10 440, o poj. skokowej 13,0 l i mocy maksymalnej 324 kW/440 KM @ 1.900 obr./min.
  Kabina: jednomodu??owa, trzyosobowa o uk??adzie siedze?? 1+1+1
  Wymiary: (d??. x szer. x wys.) 9065 x 2550 x 3350 mm
  DMC: 26 000 kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - szperacz pogorzeliskowy
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy Fireco z 6 naja??nicami halogenowymi
  - o??wietlenie pola pracy (7 lamp halogenowych)
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - kamera cofania


  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy analogowy: Motorola GM-360


  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -belka ??wietlno-d??wi?kowa Gamet 4 LED WN
  -2x lampa kierunkowa Gamet Makroled
  -lampa pojedyncza: SOL3LED
  -generator sygna????w d??wi?kowych Gamet GAM 150 ver 4.0

  * * *

  *Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  *Rok zabudowy: 2013
  *Technologia: kompozyt GRP

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 9500 l
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 950 l
  -autopompa: Ruberg R-2-280-20
  -DWP
  -DWP zderzakowe Akron
  -wysokoci??nieniowe SN 60 m
  -4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  -2x nasada t??oczna 110 (po bokach)
  -4x nasada ssawna 110 (po 2 na bok)
  -2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  -2x nasada tankowania hydrantowego 110 (po bokach)
  -3x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (2x przedzia?? autopompy, dach)
  -zraszacze podwoziowe

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  -10 aparat??w ODO Drager
  -2 ubrania ??aroodporne
  -kamera termowizyjna
  -pilarka do drewna
  -pi??a ??a??cuchowa do metalu
  -zestaw PSP R-1
  -sprz?t hydrauliczny (no??yce, rozpieracz , rozpieracz kolumnowy) Lukas e-draulic
  -zestaw poduszek wysokoci??nieniowych
  -2 detektory napi?cia przemiennego
  -2 motopompy p??ywaj?ce
  -przeno??ne DWP
  -odcinki ga??nicze
  -odcinki ssawne
  -armatura wodno-pianowe
  -sprz?t burz?cy
  -latarki