Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 580[D] - KP PSP Wo????w

  581[D]25 - GCBA 5/40 - MAN TGM 18.340/Wawrzaszek
  Jeden z 10 takich samochod??w zakupionych przez KW PSP we Wroc??awiu w ramach programu "Bezpieczny Dolny ??l?sk - rozbudowa centr??w ratownictwa wojew??dztwa dolno??l?skiego - zakup specjalistycznego sprz?tu technicznego". Auta do jednostek trafi??y z wraz bardzo bogatym wyposa??eniem. W Wo??owie ci???ki Man jest pierwszym wyjazdem ze sta??? 4-osobow? za??og?.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/4000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/40

  ***

  Podwozie: MAN TGM 18.340 4x4 BB
  Rok produkcji: 2012
  Nap?d: 4x4
  Ilo???/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  DMC (admin./techn.): 18000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 7100 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 11500 kg

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - wyci?garka elektryczna DYNA Top Value 17000LD o maks. sile uci?gu ok. 7000 kg
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny kierowcy i przedzia??u autopompy
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy Fireco 3116: 2x1000W
  - fala ??wietlna
  - nawigacja GPS

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka ??wietlna: CODE 3 PSE 2100
  - lampa pojedyncza: SOL3LED
  - lampy kierunkowe: Makroled
  - generator sygna????w d??wi?kowych: GAM 150 ver 3.0W
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  *Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  *Miesi?c/Rok zabudowy: 12.2012

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody: 5000 l
  - Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l
  - Autopompa: Ruberg Euroline , dwuzakresowa, o wyd. 4000 l/min @ 8 bar i 250 l/min @ 40 bar
  - DWP Akron Apollo Tyle 3433
  - LSN wysokoci??nieniowa 60 m
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 110 (po bokach)
  - 2x nasada spustowa ??rodka pianotw??rczego 52 (po bokach)
  - 1 nasada bezpo??redniego nape??niania zbiornika ??.pian (dach)
  - 1 nasada do zasysania ??.pian. (z ty??u)
  - 2x nassada ssawna 110 (z ty??u)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - agregat hydrauliczny Lukas
  - no??yco-rozpieracz Lukas
  - w??? hydrauliczny
  - dzia??ko przeno??ne Apollo
  - prze???cznik 110/100
  - 2x kliny
  - 2x siode??ko
  - 2x wodery
  - koc ga??niczy
  - 2x linka ratownicza ZL 30
  - hydronetka plecakowa 17,5 l
  - pi??a ratownicza STIHL MS 460
  - przecinarka do stali i betonu STIHL TS 700
  - pompa FLUX
  - 2x kurtyna wodna 52
  - kurtyna wodna 75
  - klucze
  - stojak hydrantowy
  - in??ektor
  - szyny Kramera + deska ortopedyczna
  - zasysacz liniowy Z4
  - 10x w??? t??oczny W-75
  - 2x w??? t??oczny W-52
  - 2x nasada do tankowania 110 ?? 75
  - 2x zbieracz 75 na 110
  - 2x prze???cznik 110/75
  - 4x prze???cznik 75/52
  - 2x prze???cznik 52/25
  - sito kominowe
  - agregat oddymiaj?cy + r?kaw
  - m??ot
  - siekiera
  - ??om ma??y
  - no??yce do ci?cia drutu
  - hooligan
  - top??r ci???ki

  *Skrytka tylna:
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - klucz do otwierania zawor??w pneumatycznych


  *Strona prawa:
  - agregat pr?dotw??rczy HONDA GX390
  - przed??u??acze 230V i 400V
  - 2x ga??nica proszkowa 6kg
  - ??opata
  - 2x pacho??ki ostrzegawcze
  - 2x lampy drogowe ostrzegawcze
  - 4x AODO SCOTT
  - 4x w??? t??oczny W-25
  - pr?downica TurboJet 25
  - pr?downica pistoletowa 25
  - nak??adka pianotw??rcza do LSN
  - 2x pr?downica TurboJet 75
  - 2x pr?downica TurboJet 52
  - 2x przystawka do piany ci???kiej 75
  - 2x przystawka do piany ci???kiej 52
  - 8x w??? t??oczny W-52
  - klucze do ???cznik??w i hydrant??w
  - 2x zbieracz
  - rozdzielacz

  *Kabina:
  - radiostacja Motorola GM360
  - 5x radiotelefon nasobny Motorola GP360
  - 4x maski do aparat??w ODO SCOTT
  - 4x latarka VULCAN LED
  - 6x lampy sygnalizacyjne
  - ta??ma ostrzegawcza
  - 2x n???? ratunkowy do pas??w
  - wybijak do szyb
  - kamera termowizyjna HORNET
  - pirometr RAYTEC
  - detektor pr?du przemiennego HOT STICK
  - defibrylator SAMARITAN PAD
  - ??om
  - bosak podr?czny
  - hooligan
  - torba PSP-R1

  *Dach:
  - drabina nasadkowa (4 prz?s??a)
  - sztywny hol
  - 2x p??ywak
  - 6x w???e ssawne W-110
  - 2x smok ssawny 110
  - 2x mostki przejazdowe 75
  - 2x mostki przejazdowe 110
  - 2x sorbent 8kg
  - bosak ci???ki
  - bosak lekki
  - 2x kosz do smoka
  - 4x przystawki do piany ??redniej
  - miot??a
  - 2x szpadel
  - wid??y
  - ??opata
  - 2x t??umice